Adriatic Slovenica na poti dokapitalizacije

Lastniki zavarovalnice Adriatic Slovenica so podprli predlog uprave in nadzornikov za povečanje osnovnega kapitala za 3,33 milijarde tolarjev v roku petih let.

Objavljeno
12. december 2006 17.52
Predsednik uprave Zavarovalnice Adriatic Slovenica Dušan Novak
Ljubljana - Lastniki zavarovalnice Adriatic Slovenica so na današnji skupščini zaradi razvojnih načrtov v Sloveniji in tujini podprli predlog uprave in nadzornikov za povečanje osnovnega kapitala za 3,33 milijarde tolarjev v roku petih let. Delničarji so sprejeli tudi posodobljen statut družbe in imenovali nadzorni svet, potrdili pa so tudi sklep o preoblikovanju delnic v kosovne delnice, so sporočili iz Adriatic Slovenice.

Nadzorni svet bo po novem šestčlanski, v njem pa bodo v prihodnjih petih letih kot predstavniki kapitala sedeli Janez Bojc, Matjaž Gantar, Roman Androjna in Mojca Burkelca, ki so bili že v prejšnji sestavi nadzornega sveta, interese delavcev pa bosta zastopala Tanja Blatnik in Matjaž Pavlin.

Zaradi prehoda na evro je skupščina sprejela sklep o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice. Tako se bo vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1000 tolarjev nadomestila z eno kosovno delnico, oz. se bo sedanjih 6.671.280 navadnih imenskih delnic nadomestilo s 6.671.280 navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami. Nadzorni svet je skupščina hkrati pooblastila za preračun osnovnega kapitala družbe in drugih zneskov iz tolarjev v evre.

Adriatic Slovenica je v prvih enajstih mesecih leta po neuradnih podatkih zbrala za skoraj 50,5 milijarde tolarjev bruto premije, kar je za 16,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Likvidirane škode v primerjalnem obdobju je bilo za 14,3 odstotka več oz. 30,2 milijarde tolarjev.

Adriatic Slovenica v zadnjem obdobju uresničuje vrsto pomembnih razvojnih projektov, pripravljena je za prehod na evro in uresničuje svojo obljubo zavarovancem, da bo še pred zakonskim rokom pričela z nakazovanjem rezervacij vsem zavarovancem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so po zakonu upravičeni do izplačila, poudarjajo v zavarovalnici. Skupaj bo Adriatic Slovenica 277.000 zavarovancem izplačala 2,8 milijarde rezervacij.