Ali Banka Slovenije dvomi 
o Zavarovalnici Triglav?

Banka Slovenije menda ne verjame, da bi Triglav lahko kupil kvalificirani delež 
v Abanki, pa tudi, da bi poskrbel za dokapitalizacijo Abanke, če bo kdaj treba.

Objavljeno
10. marec 2011 21.45
Zavarovalnica Triglav
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana – Ali bo Banka Slovenije zaustavila namero Zavarovalnice Triglav, ki želi povečati svoj lastniški delež v naši tretji največji banki, Abanki, in sicer do 50 odstotkov, potem ko je njen delež že zdaj 33-odsoten in je tako že leta njena največja posamična lastnica?

V Banki Slovenije in na Triglavu so bili z odgovori zelo skopi. Bančna oblast je kratko odgovorila, da posamičnih primerov ne more komentirati, »prizadeta« Zavarovalnica Triglav pa, da bo na poziv Banke Slovenije odgovorila v postavljenem roku. A poznavalci se čudijo: kako bi lahko imela Zavarovalnica Triglav, ena redkih še trdnih finančnih institucij v državi, težave z nakupom približno šest milijonov evrov vrednega deleža Hita v Abanki? Banka Slovenije Triglavu predvidoma ne bo dovolila povečanja deleža v Abanki, ker, če poenostavimo, ne zaupa v njegovo finančno moč, kakor je kar neverjetno podrobno poročal časopis Dnevnik. Banka Slovenije menda dvomi o možnostih Triglava, da bi lahko kupil kvalificirani delež v Abanki. A skrbi jo menda tudi, ali bi Triglav, če bi ta delež vendarle kupil, lahko poskrbel za Abankino morebiti kdaj potrebno dokapitalizacijo. Seveda v primeru, da bi se izkazala njena šibka kapitalska ustreznost. Banka Slovenije menda dvomi celo o dobičku, ki ga Triglav napoveduje za leto 2010, saj bo verjela samo revidiranim poslovnim izidom za leto 2010.
 
AZN pravi, da je Triglav trden

S tem se podrobnosti povzemanja centralnobančnega odgovora Triglavu ne končajo, a zanimivo je že izvedeti, kaj o izpostavljenih slabih ocenah o Triglavu pravijo na agenciji za zavarovalni nadzor (AZN), ki je uradno menda še vedno naša zavarovalna oblast. Mihael Perman, direktor AZN, je odgovoril: »Odgovora Banke Slovenije, ki ga je dobila Zavarovalnica Triglav, ne morem komentirati, saj je ta v pristojnosti Banke Slovenije, seveda pa AZN pozna finančno stanje Zavarovalnice Triglav. In zagotovim lahko, da je Triglav finančno trden ter  kapitalsko ustrezen. Ali je sposoben prevzeti Abanko v celoti, brez partnerjev, je drugo vprašanje. Res pa je tudi, da Abanka še ni naredila odpisov, kakršne je že naredila NLB, zato se bo šele izkazalo, v kakšnem stanju je in kakšne morebitne dokapitalizacije bi potrebovala v prihodnje.«

Igra okrog prevzema Abanke traja že kar nekaj časa; pravzaprav že leta. Lani sta jo zaostrila oba lastniška pola; na eni strani skupina podjetij, zbrana okrog kranjske Save, na drugi skupina bolj ali manj državnih družb s Triglavom na čelu. Dodatno pa se je s svojimi zahtevami do državnega ali deloma državnega lastniškega pola v Abanki vključila še Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je ta pol pozvala, naj zaradi domnevnih kršitev prevzemne zakonodaje Abanko prevzame. Banka Slovenije je torej zdaj preiskovala, kakšne možnosti ima Triglav, da poveča kvalificirani delež v Abanki. Menda drži, da lahko brez težav kupi Hitov delež v Abanki, vreden nekaj milijonov evrov (omenja se šest milijonov). Scenariji pa se očitno zapletejo pri vprašanju nakupa večjih deležev, kot je omenjeni, še zlasti ko se razmišlja o prihodnjih dokapitalizacijskih potrebah Abanke.


Ali so na Triglavu začudeni?

Na Zavarovalnici Triglav so bili kratki: na poziv Banke Slovenije bodo odgovorili v roku. Sicer pa so zapisali, da so finančno stabilna institucija, kapitalsko ustrezna, z najvišjo bonitetno oceno A med slovenskimi finančnimi institucijami. Na centralnobančne dvome o za lani napovedanem dobičku Triglava pa odgovarjajo: »Glede poslovnih rezultatov sporočamo, da vse poslovne dogodke beležimo v skladu z mednarodnimi standardi, izkaze pa revidirajo uveljavljene revizijske družbe.« Borut Jamnik, predsednik Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, nam je zgolj potrdil, da si Triglav seveda prizadeva smiselno ohranjati delež v Abanki. A tudi neuradno je mogoče slišati začudenje, zakaj bi lahko bil Triglavov nakup Hitovega šestodstotnega deleža v Abanki sploh problem. Vsekakor menda velja, da je kapitalska trdnost Triglava neprimerljivo boljša kot trdnost drugega lastniškega bloka s Savo na čelu.

Seveda smo tudi Banko Slovenije vprašali, kaj je glavni razlog za njihov dvom ali morebiti že kar odločitev, da Triglav ni primerna in finančno sposobna institucija, ki bi lahko pridobila njihovo dovoljenje za povečanje svojega deleža v Abanki. In ali takšna odločitev BS pomeni tudi nekakšno nezaupnico AZN, ki je pristojna za ugotavljanje kapitalske ustreznosti zavarovalnic in v zadnjem času ni odkrila, da bi lahko bil Triglav kapitalsko podhranjen. Odgovorili so: »Banka Slovenije vodi postopke odločanja o izdaji posameznih dovoljenj v skladu z veljavnim zakonom o bančništvu. V nekaterih postopkih je predvideno tudi sodelovanje z drugimi nadzornimi organi Republike Slovenije oziroma druge države članice. Posamičnih postopkov pa, razen v zakonu navedenih primerih, ne moremo komentirati.«

...

Na borzni strani Seonet ni bila danes objavljena niti kratka formalna informacija o tem, da Banka Slovenije dvomi o zmožnosti Zavarovalnice Triglav, da poveča delež v Abanki, potem ko se je o tej, več kot verjetno samo naključno zanimivi informaciji razpisal časopis Dnevnik.