ATVP preverja tudi državne lastnike Telekoma

Agencija podobno kot v primerih Petrola, Save, Abanke, Zavarovalnice Triglav 
in novomeške Krke preverja, ali so državni lastniki Telekoma kršili prevzemno zakonodajo.

Objavljeno
11. februar 2011 15.15
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Ljubljana – Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zadnje čase kot »v nadaljevanki z več dejanji« drugega za drugim odpira postopke suma kršitve prevzemne zakonodaje v najuglednejših slovenskih blue chipih. Zdaj je pod drobnogled vzela še državne lastnike Telekoma Slovenije, ki bi v najslabšem primeru lahko izgubili najmanj 70 odstotkov glasovalnih pravic v Telekomu.

Podobno kot v primerih Petrola, Save, Abanke, Zavarovalnice Triglav in novomeške Krke ATVP zdaj preverja sum, ali so državni lastniki Telekoma kršili prevzemno zakonodajo. Poleg Slovenske odškodninske in Kapitalske družbe so se pod drobnogledom agencije znašli Zavarovalnica Triglav, Luka Koper, Nova Kreditna banka Maribor, Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško, Pozavarovalnica Sava in Aerodrom Ljubljana; te je glavni nadzornik kapitalskega trga včeraj pozval, naj se izrečejo o tem, ali so v Telekomu delovali usklajeno in ali so s tem kršili prevzemno zakonodajo. Še drugače: ali torej »obvladajo« določila zakona o prevzemih ali ne.
In zakaj je agencija pod drobnogled vzela državne lastnike Telekoma, ki je v večinski državni lasti? ATVP svoje odločitve uradno ne pojasnjuje, spomnimo pa, kaj je bil povod v preteklih primerih.

Začelo se je, ko je agencija ugotovila, da je skupina državnih lastnikov lani povečala delež države v Abanki in s tem kršila novelirani zakon o prevzemih. Izvirni greh je storila Luka Koper, ki je aprila lani kupila 176 delnic Abanke. To je zmotilo ATVP, ki je niso prepričali niti argumenti Luke Koper, da za nakup delnic Abanke sploh niso vedeli, saj je te kupovala družba za upravljanje, ki je za Luko Koper »obračala« denar na borzi.

Lastniki Abanke, ki jih obvladuje država, so bili doslej namreč oproščeni obveznosti objave prevzemne ponudbe, saj so deleže (skupaj obvladujejo več kot tretjino banke) pridobili pred uveljavitvijo prevzemne zakonodaje, kar pa se je spremenilo, ker je skupina državnih lastnikov »prebila« zakonsko dovoljeno mejo lastništva. Kršitev je agencija sankcionirala z zamrznitvijo več kot 38 odstotkov glasovalnih pravic države v Abanki, kar je najstrožji ukrep, ki lahko doleti delničarja neke gospodarske družbe.

V primeru Telekoma se torej postavlja vprašanje, ali je kdo od državnih lastnikov z nakupi delnic v preteklih letih »avtomatično« povečal delež države v Telekomu in s tem tvegal kršitev zakona o prevzemih. Drugo vprašanje je, zakaj je agencija pod drobnogled vzela Telekom Slovenije, ki je v večinski državni lasti, Republika Slovenija je 52-odstotna lastnica telekoma, Kad in Sod pa imata skupaj skoraj 22 odstotkov.

»Država po zakonu o prevzemih ni privilegiran subjekt,« je na vprašanje včeraj odgovoril direktor ATVP Damjan Žugelj. Iz Soda in Luke Koper so včeraj sporočili, da bodo poziv ATVP proučili, nanj podali izjavo in storili vse potrebno za zaščito interesov družbe.