ATVP pritiska na državne solastnike

Po seriji pozivov Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), da se morajo nekatera najbolj znana in borzno izpostavljena podjetja skupaj z državnim Kadom in Sodom in celo Republiko Slovenijo izjasniti, ali so delovala kot usklajene osebe v nekaterih drugih podjetjih in tako presegala zatečene ali druge prevzemne prage, bo danes in v prihodnjih dneh domnevni blok usklajenih kapitalskemu nadzorniku menda začel pošiljati pojasnila.

Objavljeno
15. februar 2011 10.45
Silva Čeh,  gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana – Šele potem bi lahko sledile odredbe ATVP. Kakor je mogoče neuradno izvedeti iz krogov Kada, menda sploh ni enotno dorečeno, kdaj se pri »zatečenih lastništvih« (iz časa sprejema prevzemnega zakona) prevzemni prag spremeni. Na AUKN pravijo, da bodo v postopkih, pri katerih jih bo ATVP pozvala, storili vse potrebno za zaščito svojih (beremo državnih) interesov.

Vsekakor je menda vsako podjetje, v katerem so se lastniški deleži spreminjali, primer zase, zanimivo pa je tudi, da so se vloge podjetij spreminjale: danes sodiš v krog usklajeno povezanih, jutri si njihova tarča. Tako je zadnje dni tarča usklajeno delujočih državnih skladov in tipično državnih družb postala tudi Luka Koper, saj pri njej menda povezano delujejo Sod, Kad, Republika Slovenija, Zavarovalnica Triglav, NKBM, Sklad za financiranje NEK, Pozavarovalnica Sava in Aerodrom. Skratka, še ena »državna d. d.«, ki je usklajeno prestopila prevzemne prage v koprski Luki. Pri tem pa je zanimivo tudi, da se domnevno prav Luko Koper in NKBM v nekaterih krogih prepoznava kot družbi, ki prek svojih upravljavcev premoženja v nekaterih družbah z manjšimi nakupi delnic menda spreminjajo zatečeno lastniško stanje v družbah, ki bi morale biti zdaj po sili razmer prevzete ali bi morale kot blok »usklajenih« svoje deleže zmanjšati na zatečene odstotke, kot določa zakon o prevzemih. Povrhu pa menda ni niti enovitih pravnih in podobnih razlag, kje se ti pragi sploh začnejo: pri omenjenem zatečenem stanju, pri 25 ali 50 odstotkih ali kje drugje.

Uradnega odgovora iz Kada in Soda, kako bodo ATVP pojasnili svoj pogled na očitano »usklajeno delovanje« in ali bodo za potencialno usklajeno oblegane tarče tudi dali prevzemne ponudbe ali pa deleže v njih prodali, nismo dobili. Prav tako ne odgovora, koliko bi lahko bilo večanje deležev v teh družbah za Kad in Sod smiselno glede na znane usmeritve, da se bo država iz gospodarstva postopoma umikala. Seveda pa se postavi vprašanje, koliko bi ti prevzemi Kad in Sod (pa tudi državo Slovenijo, ZPIZ in kar je še takšnih državnih lastnikov) stali, če bi ATVP vendarle izdala odredbe, da se morajo podati v prevzeme.

In kaj so za Delo odgovorili na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN)? »ATVP je v zadevah, ki se nanašajo na ciljne družbe Aerodrom Ljubljana, Petrol, Zavarovalnica Triglav, Pozavarovalnica Sava, Krka in Sava, družbam, ki menda delujejo usklajeno, poslala poziv, da se izjasnijo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev. Po seznanitvi s konkretnimi zadevami AUKN ocenjuje, da so dejanska stanja zelo specifična in imajo stranke pri njih v konkretnih zadevah drugačno pravno razlago od ATVP. V navedenih zadevah gre torej za fazo postopka pred morebitno izdajo odločbe. AUKN si bo prizadevala, da bo v postopkih, pri katerih jo bo ATVP pozvala za posredovanje izjave o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev, storila vse potrebno za zaščito svojih interesov in izrabila vsa pravna sredstva, ki so ji na voljo. Glede na navedeno konkretnih zadev torej ne moremo komentirati, dokler morebitne odločbe ATVP ne bodo izdane.«