ATVP vložila pritožbo na Ustavno sodišče

Agencija za trg vrednostnih papirjev je na Ustavno sodišče RS vložila pritožbo zaradi kršitve enakega varstva pravic v postopku odločanja Vrhovnega sodišča RS v zadevi Istrabenz.

Objavljeno
02. september 2009 11.47
Ti. K.
Ti. K.
Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na Ustavno sodišče RS vložila pritožbo zaradi kršitve enakega varstva pravic v postopku odločanja Vrhovnega sodišča RS v zadevi Istrabenz. Za ustavno pritožbo se je odločila, ker meni, da je sodba Vrhovnega sodišča RS z dne 16. 12. 2008 očitno napačna, sklep o zavrnitvi revizije z dne 19. 6. 2009 pa neobrazložen, so sporočili z ATVP.

ATVP je dne 3. 7. 2008 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da družbe Maksima Holding, d.d., Finetol, d.d., Maksima Invest, d.d., Daimond, d.d., Fidina, d.d., NFD Holding, d.d., v družbi Istrabenz delujejo usklajeno. Navedenim družbam je tudi prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic v družbi Istrabenz. Odločbo je Vrhovno sodišče RS s sklepom in sodbo dne 16. 12. 2008 zaradi procesnih razlogov odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Zaradi prepričanja, da je sodišče v sodbi zmotno uporabilo materialne določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov, je vložila zahtevo za revizijo. To je Vrhovno sodišče RS zavrglo. Sklep je obrazložilo s tem, da ATVP za revizijo nima pravnega interesa, ker ji je bila zadeva vrnjena v ponovni postopek.

ATVP je novi postopek ugotavljanja usklajenega delovanja v ciljni družbi Istrabenz zaradi spremenjenega dejanskega stanja ustavila. ATVP poziva sodne veje oblasti k takojšnjemu in hitremu ukrepanju.