Averju razrešnica, Pustatičniku ne

Na skupščini Vzajemne so nekdanji član uprave Peter Pustačnik ter člana nadzornega sveta Gregor Primic in Dejan Rituper ostali brez razrešnice. Ti opozarjajo, da so brez razrešnice ostali le tisti člani uprave in NS, ki so v preteklosti opozarjali na določene nepravilnosti.

Objavljeno
25. avgust 2009 19.35
Mario Belovič
Mario Belovič
Laško – Skupščina Vzajemne je sprejela poročilo o poslovanju v prejšnjem letu, seznanila se je z notranjo revizijo in mnenjem nadzornega sveta ter podelila razrešnice vsem vodilnim, razen nekdanjemu članu uprave Petru Pustatičniku, bivšemu predsedniku nadzornega sveta Gregorju Primicu in nadzorniku Dejanu Rituperju. Okoli 40 udeležencev skupščine, ki so zastopali 412 zavarovancev, je predsednik uprave Boštjan Aver seznanil z zunanjo revizijo spornih poslov Vzajemne pri nabavi informacijske tehnologije, skupščina je potrdila prejemke članov uprave in osemčlanskega nadzornega sveta, spremenila pa je tudi statut zdravstvene zavarovalnice in ga uskladila z zakonom o zavarovalništvu.

 

Redna skupščina ni minila brez zapletov. Trinajst predstavnikov upokojenske organizacije namreč ni moglo glasovati v imenu 3801 upokojencev, ker se, kot trdi uprava Vzajemne, niso pravočasno in pravilno priglasili za organizirano zbiranje pooblastil za glasovanje. Po petnajstih minutah pravniškega prerekanja so protestno odšli, potem ko jim je vstop v dvorano preprečil varnostnik. Pozneje so udeleženci na skupščini izglasovali sklep, da je odprta za javnost. Tako je predsednica zveze društev upokojencev Mateja Kožuh Novak ponovno napovedala, da bodo na oktobrski izredni skupščini Vzajemne poskusili zamenjati nadzornike in upravo. Ob tem ni izključila možnosti izpodbojne tožbe za ničnost včerajšnje skupščine.

 

O samem poslovanju Vzajemne v prejšnjem letu ni bilo večjih nesoglasij. Finančno poročilo je bilo sprejeto brez pripomb, kljub temu, da je Vzajemna za lani izkazala za 608.522 evrov izgube, pokrila pa jo je z rezervami, ki ostajajo pri 22.256.000 evrih. Tudi sicer je Boštjan Aver preteklo leto ocenil kot uspešno: Vzajemna ohranja 61 odstotni tržni delež pri dopolnilnih zavarovanjih, za 46 odstotkov pa je povečala tržni delež pri prodaji drugih zavarovalnih storitev. Pohvalil se je tudi z najnižjim deležem obratovalnih stroškov v primerjavi z drugimi zavarovalnicami; ta ima 11,1 odstotka pobranih premij in dobro kapitalsko ustreznost zavarovalnice, ki se povečuje in znaša okoli 11 milijonov evrov.

 

Skupščina pa kljub dobrim rezultatom ni podelila razrešnice vsem vodilnim v zavarovalnici. Prejeli so jo vsi, razen maja razrešenega člana uprave Petra Pustatičnika in obeh nadzornikov Gregorja Primica in Dejana Rituperja. »Gre za velik konstrukt, saj tisti, ki smo nasprotovali določenim neracionalnim projektom (to so sporni IT-projekti, ki jih je Vzajemna sklepala z nekaterimi podjetji, o katerih smo že pisali, op.p.), pač nismo dobili razrešnice,« je svojo nerazrešnico komentiral Pustatičnik. Na vprašanje zakaj je na večini spornih pogodb podpisan tudi sam, je Pustatičnik odgovoril, da ni imel vseh informacij in da je zaupal drugim članom uprave. Nad nerazrešnico je bil presenečen tudi nekdanji predsednik nadzornega sveta Vzajemne Gregor Primic. Razlogov za tak razplet sicer ni želel komentirati. Poudaril je, da je skupščina potekala v skladu s pravili in zakoni, da pa se zastavlja vprašanje legitimnosti, saj je vprašanje, kako reprezentativna je bila sestava skupščine za nekaj več kot 900.000 zavarovancev.

 

»Zakaj jim ni podelila razrešnice, je vprašanje za skupščino,« je odgovoril predsednik uprave Boštjan Aver. »Vzrok za nepodelitev nikakor niso očitki o nepravilnostih, na katere so Pustatičnik, Primic in Rituper opozarjali, saj je izredna zunanja revizija teh poslov pokazala, da so očitki neutemeljeni.« Serija anonimk, ki so obtoževale upravo in nadzornike, pa po njegovem kažejo, kako veliki so apetiti po vodilnih funkcijah v Vzajemni.