Banke dosegle dogovor 
o reprogramu dolgov Tuša

Pogovori potekajo še z bankami z manjšimi terjatvami. Tuš bankam 
in lizinškim hišam dolguje 450 milijonov evrov, kaže pa se zanimanje za nakup Tuš Oila.

Objavljeno
02. marec 2011 10.29
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana – Pet največjih bank upnic je v ponedeljek doseglo dogovor o reprogramu posojil Tuš Holdinga. Ta bankam in lizinškim hišam dolguje 450 milijonov evrov, banke pa so se sporazumele za odlog plačila za sedem let, smo izvedeli iz neuradnih, a zanesljivih virov. Še naprej potekajo pogajanja z drugimi bankami, menda pa dogovor ni daleč.

Do holdinga Mirka Tuša je najbolj izpostavljena Abanka. Poleg nje imajo do njega še Hypo banka, Nova Ljubljanska banka, Gorenjska banka in SID banka skupaj 70 odstotkov vseh terjatev bank. Vse banke upnice imajo do Tuša skupaj za 450 milijonov evrov terjatev. To pomeni, da je Mirko Tuš del dolga že odplačal.

Novembra lani, ko so se banke sporazumele o reprogramu posojil do konca februarja, je imel holding namreč do bank 500 milijonov evrov dolgov, od tega je bilo 100 milijonov evrov kratkoročnih kreditov. Po novem bodo menda banke vse kredite reprogramirale za sedem let. V Tuš Holdingu dogovora z bankami niso želeli komentirati. Dejali pa so, da so partnerji potrdili njihov pripravljen načrt poslovanja do leta 2015.

Banke zahtevajo prodajo delov holdinga

Pri tem pa banke upnice še vedno zahtevajo dezinvestiranje, in sicer prodajo družb Tušmobil in Tuš Oil ter zemljišča in nepremičnine v državah nekdanje Jugoslavije. Vendar v Tušu ne razkrivajo, s kom se pogajajo o nakupu telekomunikacijskega in naftnega dela holdinga. Omenili pa so, da obstaja interes za nakup tretje največje verige bencinskih servisov v Sloveniji: »Zaradi narave in resnosti posla, povezanega s podjetjem Tušmobil, ter izkazanega interesa za nakup verige bencinskih servisov Tuš Oil procesov, ki potekajo v tem segmentu, žal ne moremo natančneje komentirati.«

Banke od Tuša zahtevajo, naj se osredotoči na osnovno, torej trgovsko dejavnost, ki prinese največ prihodkov in dobička, hkrati pa je zelo malo zadolžena. Vendar strategija do leta 2015 načrtuje intenzivni razvoj širokega spektra dejavnosti v okviru holdinga, so sporočili iz Tuša. Pri tem so še dodali: »Strategija poleg tega predvideva optimizacijo našega poslovanja ter nadaljnje nadgrajevanje izgrajevanja sinergij, da se poveča naša konkurenčnost in cenovna dostopnost naše ponudbe.«

V podjetju tudi zagotavljajo, da so likvidno in kapitalsko ustrezni. Finančne obveznosti so menda realno obvladljive in normalne za obseg poslovanja, tempo naložb in velikost podjetja, kot je Tuš Holding. Ta je lani dosegel načrtovanih 830 milijonov evrov prihodkov in v primerjavi z letom prej prihodke povečal za 11 milijonov evrov.