Banko Slovenije skrbijo inflacijski pritiski

Svet Banke Slovenije je izrazil zaskrbljenost zaradi povečevanja inflacijskih pritiskov, ki jih je mogoče zaznati v zadnjem času.

Objavljeno
01. februar 2011 22.02
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – Opozoril je, da bi povečevanje inflacije nad stopnjo, ki jo kot stabilizacijski cilj zasleduje Evropska centralna banka, dolgoročno precej zmanjšalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Če hočemo v izvozno odvisnem slovenskem gospodarstvu spodbuditi gospodarsko rast in zaposlenost, ne bomo smeli dovoliti, da bi inflacija presegla inflacijski cilj stabilnosti v območju evra.

Nacionalne politike morajo ob tem dopolnjevati politiko ECB z vzdrževanjem odstopanj inflacije v nacionalnem okolju v okvirih maastrichtskega kriterija. »Ob uresničevanju sekundarnih učinkov na rast plač in ob tveganju cenovno-stroškovne spirale je za sidranje inflacijskih pričakovanj potreben premislek o politikah v nacionalni pristojnosti, ki vodijo k zahtevani cenovni stabilnosti,« so prepričani člani Sveta BS.

Svet je obravnaval tudi novembrsko poročilo o ekonomskih odnosih Slovenije do tujine in poročilo o tekočem poslovanju bank, vključno z gibanji na kapitalskih trgih in pri obrestnih merah. Predhodni rezultati za leto 2010 kažejo, da bo bančni sektor kot celota posloval z izgubo. To je izraz politike prevzemanja tveganj v preteklosti, gospodarskih razmer v svetu in doma ter finančnega stanja kreditojemalcev ter s tem povezane potrebe po tekočem oblikovanju slabitev. Kljub temu se kaže tendenca umirjanja obsega kreditiranja podjetij in prebivalstva.