Boris Dolamič oddal seznam upnikov

Prisilni upravitelj je prerekal več kot 60 milijonov evrov terjatev do Istrabenza. Nadaljuje se postopek ugovorov in priprave dokončnega seznama, ki ga pričakujejo sredi ali konec novembra.

Objavljeno
10. september 2009 16.54
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj
Koper - Boris Dolamič, prisilni upravitelj v Istrabenzu, je na koprsko okrožno sodišče poslal osnovni seznam preizkušenih terjatev, v katerem je po njegovih besedah prerekal od približno 12 do 13 odstotkov prijavljenih terjatev. Sklepamo lahko, da je prerekal od 60 do 65 milijonov evrov terjatev, ki so jih podjetja prijavila do 10. avgusta. Nadaljuje se postopek ugovorov in priprave dokončnega seznama, ki ga pričakujejo sredi ali konec novembra.

Kot smo že poročali, je 44 družb upnic Istrabenza v predpisanem času do 10. avgusta prijavilo za 502 milijona terjatev. Prisilni upravitelj Boris Dolamič (sicer direktor GPG Grosuplje) je temeljito pregledal vse terjatve in med drugim ugotovil, da so bile nekatere od prijavljenih terjatev le pogojne. »Niso še nastale, bile so pogojene z izpolnitvijo določenih pogojev. Ker teh pogojev ni bilo, sem ocenil, da terjatve ne obstojijo, in sem jih zato prerekal,« je povedal Boris Dolamič.

Najpozneje v treh delovnih dneh mora sodišče objaviti ta osnovni seznam preizkušenih terjatev, po objavi pa bodo imeli vsi upniki in dolžnik 15 dni časa za ponovne ugovore in prerekanja. V tem času lahko vse terjatve prerekajo tudi drugi upniki (drug drugemu). Potem bo imel prisilni upravitelj možnost izdelati dopolnjen seznam terjatev. Znova so možni ugovori in prerekanja, nato pa o njih odloča sodišče, ki sporno prerekani terjatvi lahko podeli verjetnost obstoja. V takem primeru sodišče torej odloči, da ima upnik kljub prerekani terjatvi glasovalno pravico. Če ne bo zapletov, bo končni seznam narejen sredi ali konec novembra.

Do izdelave končnega seznama in do objave razpisa glasovanja o prisilni poravnavi se je mogoče dogovoriti še za sporazumno poravnavo, od tega trenutka dalje pa ne več. Tedaj upniki s pridobljenim deležem glasovalnih pravic glasujejo o prisilni poravnavi. Če ni izglasovana z vsaj 60 odstotki večine, sledi stečaj.

Iz petkove tiskane izdaje Dela