Bruselj potrdil načrt Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor bo pri pripravi dokončnega besedila slovenskega načrta za trgovanje z izpusti ogljikovega dioksida upoštevalo dve pripombi, ki ju je v oceni načrta podala Evropska komisija.

Objavljeno
05. februar 2007 18.42
Evropski komisar za zaposlovanje Stavros Dimas
Bruselj - Evropska komisija je danes odobrila slovenski načrt za trgovanje z izpusti ogljikovega dioksida v obdobju 2008-2012 "le z dvema manjšima spremembama". Komisija je potrdila predlagan delež dovolilnic za trgovanje z izpusti, to je 8,3 milijona ton na leto v omenjenem obdobju, ker je "v skladu s slovenskimi zavezami v okviru kjotskega protokola". Slovenija je tako poleg Velike Britanije edina med trinajstimi že ocenjenimi državami, od katere komisija ni zahtevala omejitve predlaganih dovolilnic.

Učinkovit slovenski načrt

Slovenija je svoj predlog načrta razdelitve dovolilnic za trgovanje z izpusti v obdobju 2008-2012 pripravila oktobra 2006. Skupna količina dovolilnic, ki jih namerava okoljsko ministrstvo podeliti upravljavcem naprav v omenjenem obdobju, tako znaša 41,5 milijona ton ogljikovega dioksida.

"Slovenija je predlagala učinkovit načrt za trgovanje z izpusti ogljikovega dioksida, ki smo ga sprejeli z nekaj spremembami," je ocenil komisar za okolje Stavros Dimas. "Slovenska vlada je jasno razumela potrebo po tem, da shema za trgovanje z izpusti ostane učinkovito orožje v boju proti podnebnim spremembam, ki ji lahko sledijo tudi drugi," je poudaril.

Dve pripombi Evropske komisije

Prva zahteva Evropske komisije je, da Slovenija zagotovi dodatne informacije o obravnavi novih udeležencev v sistemu za trgovanje z izpusti. Druga pa, da zmanjša odstotek, koliko bodo lahko podjetja koristila ugodnosti od projektov za zmanjšanje izpustov, ki se izvajajo v tretjih državah na podlagi prožnih mehanizmov kjotskega protokola. Predlagani delež namreč ni v skladu s pravilom, da se morajo ti mehanizmi uporabljati kot dopolnilo k nacionalnim ukrepom na področju izpustov. Komisija zahteva, da Slovenija delež omeji z 17,8 odstotka na 15,7 odstotka skupne razdelitve dovolilnic.

Državni načrti razdelitve dovolilnic za trgovanje z izpusti oziroma emisijskih kuponov za vsako državo članico določajo mejno vrednost skupne količine ogljikovega dioksida, ki jo obrati, vključeni v sistem trgovanja z izpusti, lahko sprostijo. Določajo tudi, koliko pravic do izpustov bo dobil posamezen obrat.

Evropska komisija na podlagi dvanajstih meril za dodelitev dovolilnic, določenih v direktivi o trgovanju z izpusti, oceni načrte razdelitve dovolilnic, ki jih predlagajo države članice. Načrt lahko sprejme delno ali v celoti. Slovenskega je komisija sprejela "v celoti, z dvema manjšima spremembama", je povedala tiskovna predstavnica komisarja za okolje Barbara Helfferich.

MOP: Pripombi bosta upoštevani

Ministrstvo za okolje in prostor bo pri pripravi dokončnega besedila upoštevalo pripombi, ki ju je danes v oceni načrta podala Evropska komisija, je v izjavi za javnost zatrdila podsekretarka na ministrstvu Nives Nared. Komisija je doslej obravnavala trinajst državnih načrtov, vendar je "v celoti odobrila le predlog državnega načrta Slovenije", je še poudarila.

Komisija zahteva, da Slovenija zagotovi "podrobnejšo opredelitev pogojev za način razdelitve kuponov iz rezerve za nove naprave". "Omenjeno določilo, ki si ga je Slovenija izposlovala v zadnjem trenutku, slovenski vladi omogoča, da za določene tehnologije - na primer soproizvodnjo elektrike in toplote - za upravljavce zagotovi dodatne količine emisijskih kuponov, če je količina iz rezerve za nove vstope že porabljena," so v zvezi s prvo pripombo pojasnili na ministrstvu.

Druga pripomba komisije se nanaša na predlagano koriščenje ugodnosti od projektov za zmanjšanje izpustov, ki se izvajajo v tretjih državah na podlagi prožnih mehanizmov kjotskega protokola. Ker predlagani delež teh ugodnosti v skladu s pravilom, da se morajo ti mehanizmi uporabljati kot dopolnilo k nacionalnim ukrepom za omejevanje izpustov, bo morala Slovenija delež omejiti.

Sicer pa v skladu z državnim načrtom znaša celotna količina emisijskih kuponov, predvidena za razdelitev 95 upravljavcem naprav v letih 2008-2012, 41.494.687 ton CO2 oziroma v povprečju 8.298.937 ton CO2 na leto. Obstoječim upravljavcem se bo podelilo v povprečju 8.167.941 ton CO2, od tega termoelektrarnam in termoelektrarnam toplarnam 5.817.000 ton, toplarnam 205.853 ton ter industriji 2.145.088 ton. Za upravljavce novih naprav pa je predvidenih 130.996 ton CO2, so še pojasnili na ministrstvu.

Evropska komisija doslej ocenila načrte trinajstih držav članic

Z ocenjevalnimi merili želi Evropska komisija zagotoviti, da načrti izpolnjujejo merila, ki jih imajo EU in države članice v okviru kjotskega protokola, da so v skladu s preverjenimi dejanskimi izpusti, kot so prikazani v letnih poročilih komisije o doseženem napredku, ter da so usklajeni s tehnološkimi možnostmi za zmanjšanje izpustov. Načrt Slovenije je sprejemljiv z vseh treh vidikov.

Druga ocenjevalna merila se nanašajo na predpise unije na področju konkurence ter tehnične vidike. Na tem področju Evropska komisija od Slovenije zahteva omenjeni spremembi načrta. Načrt, ki ga je danes odobrila komisija, bo tako dejansko začel veljati, ko bo Slovenija upoštevala navedeni zahtevi za spremembe.

Doslej je komisija poleg slovenskega ocenila načrte Belgije, Nemčije, Grčije, Irske, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Slovaške, Švedske in Velike Britanije. Vse države, razen Slovenije in Velike Britanije, morajo po podatkih komisije predviden delež dovoljenih izpustov zmanjšati, Latvija in Litva za približno polovico.

Sistem trgovanja z izpusti (ETS) zagotavlja, da so stroški izpustov toplogrednih plinov iz energetskega in industrijskega sektorja kar se da nizki. To namreč pomaga uniji in njenim članicam pri izpolnjevanju obveznosti, določenih s kjotskim protokolom.

Mehanizem trgovanja z izpusti, ki ga predvideva kjotski protokol, sprejet leta 1997, je začel v EU veljati 1. januarja 2005. Je ključni instrument v boju proti podnebnim spremembam, s katerim želijo članice unije omejiti količino omenjenih izpustov in se tako približati ciljem protokola. Osrednji cilj je količino izpustov iz leta 1990 do leta 2012 zmanjšati za osem odstotkov.