Casino Portorož je v krizi

Prvi mož družbe Casino Portorož je povedal, da podjetje letos ni doseglo zastavljenih rezultatov, poleg tega pa ga zaradi neizplačanih plač tožijo zaposleni.

Objavljeno
04. januar 2007 17.06
Casino Portorož
Portorož - Družba Casino Portorož, ki združuje štiri igralnice v Portorožu, Lipici, Kopru in Čateških toplicah, je v krizi, je danes povedal predsednik uprave družbe Marino Mohorčič. Podjetje v letu 2006 ni doseglo zastavljenih rezultatov, najbolj problematična pa je tožba zaposlenih zaradi premalo izplačanih plač, ki bi lahko družbo privedla do prisilne poravnave ali celo stečaja.

Gre namreč za tožbo približno 250 od 400 zaposlenih, ki od družbe terjajo 4,2 milijona evrov zaradi premalo izplačanih plač od februarja 2004 naprej. Takrat je namreč podjetje sprejelo sanacijske ukrepe s katerimi je ustavilo rast plač zaposlenim. Zaposleni so se pritožili s pojasnilom, da takšna odločitev ni v skladu s sporazumom o usklajevanju plač.

Prvostopenjsko sodišče je odločilo v prid zaposlenim, nato pa se je družba Casino Portorož pritožila. Drugostopenjsko sodišče je pritožbi pred dnevi ugodilo, toda le zaradi proceduralnih napak v postopku, vsebinsko pa se strinja z odločitvijo prvostopenjskega sodišča.

Mohorčič vztraja, da podjetje ne premore enkratnega izplačila 4,2 milijona evrov. Z zaposlenimi naj bi se uprava skušala pogoditi dvakrat v letu 2005 in spomladi leta 2006.

Predsednik uprave je seznanjen tudi z željo, da bi dolg zaposlenim spremenili v lastniški delež, s čimer bi postali lastniki več kot petine družbe. Zakonodaja ne predvideva, da bi lahko zaposleni na takšen način pridobili lastniški delež v podjetju, pravi Mohorčič, na vprašanje ali ne bi takšna odločitev, ob ustrezni spremembi zakonodaje, pomenila rešitev za podjetje, pa je odgovoril, da se bodo o tem izrekli lastniki. Mohorčič navaja tudi možnost dokapitalizacije podjetja, a ne verjame, da bi se lastniki zanjo odločili.

Družba Casino Portorož je v letu 2005 poslovala rekordno dobro, saj je ustvarila 10 milijard tolarjev prihodkov, poleg tega pa je v tem letu prvič po mnogih letih dosegla pozitiven izid iz poslovanja. Kljub napovedi o povečanju prihodkov v poslovnem načrtu za leto 2006, je družba v lanskem letu realizirala nekaj sto milijonov tolarjev manj od prihodkov v letu 2005. Najbolj problematična je bila lipiška igralnica, ki jo je v prvih desetih mesecih leta 2006, kljub dobremu poslovanju, pestila konkurenca novo odprte igralnice v bližnji okolici. Mohorčič ocenjuje, da bodo igralnico v Čateških toplicah zaprli, portoroško igralnico o njegovih besedah pesti predvsem neprilagojenost trgu, igralnica v Kopru pa naj bi v letu 2007 poslovala pozitivno.