Center Naložbe objavil insolventnost

Center Naložbe, družba iz verige podjetij Boška Šrota in lastnica Infond Holdinga, je objavila nastop insolventnosti. Kot so danes sporočili iz družbe prek spletnih strani Ljubljanske borze, ne morejo plačevati zapadlih obveznosti do svojih upnikov, zato so trajno nelikvidni.

Objavljeno
12. november 2009 16.23
Ka.L./STA
Ka.L./STA
Maribor - Center Naložbe, družba iz verige podjetij Boška Šrota in lastnica Infond Holdinga, je objavila nastop insolventnosti. Kot so danes sporočili iz družbe prek spletnih strani Ljubljanske borze, ne morejo plačevati zapadlih obveznosti do svojih upnikov, zato so trajno nelikvidni.

V Centru Naložbe pojasnjujejo, da je v zadnjem času veliko upnikov družbe zoper njih vložilo predloge za izdajo začasnih in predhodnih odredb, ki jim je sodišče sledilo ter izdalo sklepe o predhodnih in začasnih odredbah. Posledica tega je, da so "upniki na premoženju družbe pridobili zastavno pravico".

 

Prav tako so po pojasnilih Centra Naložbe upniki družbe dosegli, da je družbi prepovedano kakršno koli izplačilo denarnih sredstev z njenih transakcijskih računov, ki jih ima odprte pri NLB, NKBM in Banki Koper. "Glede na navedeno torej družba ne more vršiti nobenih plačil prek njenih TRR-jev, torej tudi ne more plačevati zapadlih obveznosti do svojih upnikov," so opozorili.

 

Družba je zato ugotovila, da je trajno nelikvidna po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. "Uprava družbe je v zakonskem roku pripravila ustrezno poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja v skladu z določilom 35. člena omenjenega zakona ter ga predložila v obravnavo nadzornemu svetu družbe," so še navedli.

 

Za Center Naložbe je sicer na mariborskem okrožnem sodišču že vložen predlog za začetek stečajnega postopka, ki so ga 19. oktobra vložila podjetja iz skupine Pivovarna Laško - Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Radenska, Fructal in Delo. Obenem so enak zahtevek vložila za Infond Holding.

 

Za ta korak so se odločila zaradi uveljavljanja in zaščite terjatev družb skupine Pivovarna Laško do Centra Naložb ter zagotovitve enakopravnega poplačila upnikov obeh družb, so tedaj pojasnili v predlagateljicah stečaja.

 

Kot so poudarili, so ocenili, da je podana zakonska domneva o trajni nelikvidnosti Infond Holdinga in Centra Naložb in posledično insolventnosti. "Slednja je podlaga za začetek stečajnega postopka, ki pa bi ga morali družbi podati sami," so poudarili.

 

Medtem ko je Infond Holding insolventnost razglasil že v začetku avgusta, je to zdaj storil še njegov največji lastnik Center Naložbe. Skupina Center Naložbe je sicer v prvem polletju ustvarila za 17,13 milijona evrov čiste izgube.