Cerani bi želel spremeniti terjatve v lastniške deleže

Kot je razumeti, Infond Holding še vedno pričakuje svež denar od tujega investitorja, s katerim je pred časom domnevno sklenil pogodbo o dokapitalizaciji, prednostno pravico do vpisa novih delnic pa bodo imeli sedanji delničarji.

Objavljeno
13. november 2009 09.10
Božena Križnik
Božena Križnik
Ljubljana - Uprava družbe Infond Holding za 3. december sklicuje novo skupščino delničarjev. Nekoliko je spremenila svoj prvotni načrt finančne sanacije; razveljavila bo oktobra sprejeti sklep o redni dokapitalizaciji, namesto tega pa bo delničarjem predlagala povečanje osnovnega kapitala z denarjem in stvarnimi vložki (spremembo upniških terjatev v kapitalske vložke) po predhodnem poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Kot je razumeti, holding še vedno pričakuje svež denar od tujega investitorja (GEM Global Yield Fund), s katerim je pred časom domnevno sklenil pogodbo o dokapitalizaciji, prednostno pravico do vpisa novih delnic pa bodo imeli sedanji delničarji. S stvarnimi vložki bi - tako si želi uprava - sodelovali vsi upniki, ki imajo do Infonda kratkoročne ali dolgoročne terjatve; konvertirali bi jih v lastniške deleže.

Družba je razglasila insolventnost že 5. avgusta letos, vmesna bilanca stanja konec avgusta pa je potrdila, da ima nesorazmerno malo kapitala glede na obveznosti. Premoženje družbe se je letos zelo zmanjšalo, ker so upniki začeli unovčevati svoje terjatve in je prišlo do izrednih odhodkov. Čista izguba v vmesni bilanci stanja po osmih mesecih je znašala 163,9 milijona evrov. Ker ima možnost (nima kapitalskih rezerv oziroma prenešenega dobička), lahko uporabi pot poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in tako pokrije del čiste izgube (okoli 37,5 milijona evrov). Kapital bo zmanjšala tako, da bo ohranila enako število delnic, njihova vrednost pa bo zmanjšana s 3,20 evra na en evro. Zmanjšani osnovni kapital bo tako znašal 16,8 milijona evrov.

Po načrtih uprave s Pierpaolom Ceranijem na čelu nameravajo nato povečati osnovni kapital Infonda Holdinga za 417,4 milijona, na 434,2 milijona evrov. Od tega pričakujejo, da bo 261,4 milijona evrov svežih vplačil, 156 milijonov evrov pa stvarnih vložkov. Pri dokapitalizaciji z denarjem bodo imeli obstoječi delničarji prednostno pravico do vpisa novih delnic. Ni pričakovati, da bo največji delničar (Center Naložbe, ki ima v lasti 71 odstotkov Infonda Holdinga) nastopil kot dokapitalizator. Novica, objavljena včeraj na spletnih straneh Ljubljanske borze, namreč razkriva, da je tudi Center Naložbe objavil insolventnost, ker ne more plačevati zapadlih obveznosti in je trajno nelikviden. Prav tako ni verjetno, da bi v holding vlagal ajdovski Fructal (skoraj sedemodstotni lastnik), ki kot družba iz Skupine Pivovarna Laško »stoji na drugem bregu«. Cerani je predvidel, da sedanji lastniki nemara ne bodo izkoristili svoje prednostne pravice; tedaj lahko vstopijo tretje osebe, denimo tuji investitor.

Več v današnjem Delu.