Cerkev bo edina lastnica GG Bled

Družba Metropolitana, katere ustanoviteljica je Nadškofija Ljubljana, se je kot večinska lastnica blejskega podjetja odločila začeti postopek izključitve manjšinskih delničarjev.

Objavljeno
04. januar 2007 17.29
Bled - Po tem ko je družba Metropolitana, katere ustanoviteljica je Nadškofija Ljubljana, novembra lani postala 96,18-odstotna lastnica Gozdnega gospodarstva Bled, se je nova večinska lastnica blejskega podjetja na današnji skupščini odločila začeti postopek izključitve manjšinskih delničarjev. Za vsako delnico je Metropolitana pripravljena odšteti 11,06 evra oz., kot je zapisano v sklepu skupščine, 2650 tolarjev odškodnine. Takšna pa je bila tudi odkupna cena delnice v jesenski prevzemni ponudbi.

Kot je po prvi skupščini, odkar ima Gozdno gospodarstvo (GG) Bled novega večinskega lastnika, povedal odvetnik za omenjeno podjetje Primož Kozina, so bili vsi predlagani sklepi na skupščini potrjeni. Skupščina delničarjev je bila popolnoma neproblematična in končana v pičlih desetih minutah, na njej je bilo namreč prisotnega 96,18-odstotka kapitala, torej le predstavniki Metropolitane, ki so ob sodelovanju z upravo oblikovali predlagane sklepe.

Predčasno odpoklicali člane nadzornega sveta

Tako so lastniki GG Bled na današnji skupščini predčasno odpoklicali člane nadzornega sveta. Za naslednje mandatno obdobje štirih let pa so za predstavnika kapitala v novem nadzornem svetu, ki bo po spremembi statuta štel tri člane, imenovali Vinka Perčiča in Andraža Steguja. Skupščina je potrdila tudi bruto zneske za prisostvovanje na sejah nadzornega sveta. Tako bo vsak član sveta prejel po 250 evrov, predsednik pa 325 evrov na sejo.

Ker je današnja skupščina minila v skladu s predlaganim dnevnim redom, se novi lastniki s sedanjim direktorjem GG Bled Zvonetom Šolarjem niso pogovarjali o menjavi vodstva, so pa sprejeli spremembo statuta, po kateri bo lahko imela uprava družbe največ tri člane. Tema zamenjave uprave bo najverjetneje na dnevnem redu prve seje novega nadzornega sveta, ki se bo predvidoma sestal po oblikovanem zaključnem računu za minulo leto, torej v prvih treh mesecih tega leta.

Dosedanja lastniška struktura Gozdnega gospodarstva Bled je bila razdrobljena. Svoje deleže v družbi so Metropolitani do izteka roka prevzemne ponudbe prodali največji lastniki, in sicer zaposleni v GG Bled, ki so se povezali v podjetje Pokljuka in so imeli v lasti 24,9-odstotni delež, Marjan Pišljar, ki je imel 18,9-odstotni delež, in Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, ki je imelo v lasti 19,6 odstotka delnic. Novembra pa je Metropolitana pridobila še 20 odstotkov lastništva s strani KAD in SOD.

Cerkev napoveduje odgovorno gospodarjenje

Kot lastnica večjih površin gozdov na blejskem in bohinjskem ozemlju želi Nadškofija Ljubljana odgovorno gospodariti z lastnino, ki je bila že v preteklosti v lasti Cerkve, zagotavljajo v nadškofiji. Da bi lahko Cerkev svobodno in v polnosti opravljala svoje poslanstvo, se je nadškofija odločila za lastništvo podjetja, ki opravlja gozdarsko dejavnost v omenjenih gozdovih.

Nadškofija je obljubila, da bo dosedanjim uslužbencem, gozdnim delavcem in sodelavcem podjetja zagotovila delo. Da ni bilo še nikakršnega govora o zmanjšanju števila zaposlenih ali zamenjavi zaposlenih, pa je danes potrdil tudi direktor GG Bled Šolar. Dejal je, da je v družbi zaposlenih okrog 120 ljudi, odpuščanja zaradi novega lastnika pa niso predvidena.