Črnih list slabih nadzornikov (še) ni

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države čaka na sektorske politike ministrstev, iz katerih bo na koncu razvidno, kaj bodo strateške in kaj portfeljske naložbe države.

Objavljeno
09. februar 2011 22.54
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana – Dagmar Komar, predsednica uprave AUKN, je na včerajšnjem posvetu v okviru Združenja nadzornikov Slovenije na GZS dejala, da bodo sektorske politike menda pripravljene do konca maja; dve je že pridobila. Pričakuje, da bo (skupaj je pod okriljem agencije 110 družb) največ 30 naložb ostalo strateških, druge pa bodo portfeljske. V nadzornih svetih družb AUKN politiki in državni uradniki praviloma ne bodo dobrodošli, črna lista slabih nadzornikov pa (še) ni pripravljena. Za temeljna načela delovanja agencije in organov družb v državni ali deloma državni lasti so namreč najpomembnejša – neodvisnost, objektivnost, skrbnost, strokovnost, preglednost.

Kakor je poudarila Dagmar Komar, AUKN se seveda ne more politično odločati namesto vlade oziroma države o tem, kaj bo država naredila z deleži v 102 družbah, ki sodijo zdaj v okrilje agencije. To bodo država oziroma ministrstva določila v sektorskih politikah in letnih načrtih, agencija pa bo skrbela, da bo uresničevanje letnih načrtov uspešno, poslovanje in odločanje v teh družbah pa dobro in pregledno. Komarjeva pričakuje, da bodo sektorske politike prejeli do konca maja, na njih temelječo strategijo upravljanja s kapitalskimi naložbami pa bi državni zbor lahko potrdil po poletnih počitnicah. Za agencijo in njeno politično neodvisno upravljanje podjetij je pomemben kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in drugi predpisi, ki opredeljujejo delovanje organov, zlasti nadzornih svetov. Za te je precej izpostavljen tudi akreditacijski postopek za njihov širši nabor, ki mu potem sledi nominacijski izbor.

Politika se ne sme vmešavati

Otmar Zorn , član sveta agencije AUKN, je sicer poudaril, da bodo morali biti NS družb AUKN politično in strokovno neodvisni organi, ki bodo delovali tako, da bodo zagotavljali uspešnost podjetij, predvsem pa na njihove odločitve ne bo smela smela vplivati dnevna politika. Zorn: »Pospešiti bo treba njihovo odgovornost, a tudi njihovo nagrajevanje.« Del politikov menda že ugotavlja, da bo tako lahko izgubila monopol. Tudi zato je zelo pomembna vloga agencije pri akreditiranju in nominaciji članov nadzornih svetov, kar je podrobno predstavil dr. Borut Bratina , predsednik akreditacijske komisije. Njihova izbira bo potekala po rednem postopku v družbah, kjer mandati nadzornikov potečejo šele čez pol ali leto dni, in bo interventna, ko se nadzornikom pot predčasno izteče ali so celo odpoklicani. Bratina je poudaril, da sam postopek akreditacije možnih članov NS ni javen, njihova nominacija, ki pomeni ožji izbor, pa je javna.

Pomembno vprašanje je seveda nagrajevanje članov NS v družbah AUKN, še zlasti potem, ko se je ta ureditev v zadnjih letih tudi zakonsko precej omejevala. Dagmar Komar je med drugim dejala, da v državnih družbah plačila nadzornikov ne bi smela biti nižja, kot so v primerljivih drugih družbah. Poleg zdajšnjih sejnin naj bi spet pomembno vlogo imelo plačilo za opravljanje funkcije, za upravne odbore pa naj bi bilo plačilo za približno petino višje kakor zgolj za člane NS. Precej pa se očitno stavi tudi na samoocenjevanje nadzornikov. Toda medtem ko so nekateri udeleženci posveta dvomili o resnosti samoocenjevanja, so drugi spraševali, ali bo nastala črna lista slabih nadzornikov. Črne liste, vsaj uradne, verjetno ne bo, a tak kandidat (ki bi sodil nanjo), praviloma ne bi imel možnosti niti v akreditacijskem izboru.

Gorazd Podbevšek , strokovni sodelavec pri pripravi aktov AUKN, je podrobneje predstavil kodeks kot krovni akt, ki določa ravnanje agencije, predvsem pa ga bodo morale spoštovati državne in deloma državne družbe. In če ga ne bodo, bodo, tako kakor to zahtevajo tudi pri nas že uveljavljeni drugi kodeksi, pojasnile, zakaj ga ne upoštevajo. Seveda pa kodeks opredeljuje tudi naloge agencije, ki v imenu in za račun države uresničuje korporacijske pravice posameznih družb: se udeležuje skupščin, tam glasuje, jih zastopa v sodnih sporih itd.

Posvet združenja nadzornikov – Na fotografiji (z leve): Otmar Zorn, Dagmar Komar, Irena Prijovič, Borut Bratina in Gorazd Podbevšek. Foto Ljubo Vukelič AUKN je včeraj objavil javni poziv za vse zainteresirane posameznike, da se prijavijo v širši krog možnih kandidatov, izmed katerih bo agencija s svojimi organi izbrala člane za nadzorne svete v družbah v delni ali celotni lasti države. Prispele prijave bo agencija posredovala akreditacijski komisiji v nadaljnji postopek. Cilj javnega poziva je, da bi tako dobili boljše člane NS in s tem izboljšali nadzor ter seveda na koncu učinkovitost poslovanja in odgovornega ravnanja družb; tudi po načelih OECD. V postopke korporativnega upravljanja agencija vabi tako domače kot tuje strokovnjake, ugledne menedžerje in podjetnike, ki seveda ustrezajo sprejetim merilom akreditacije in nominacije. Otmar Zorn je dejal, da so podpisali, da vsi odstopijo, če bi AUKN deloval v smeri odvisne agencije. DELO_3X_