»Darilo« 132 delavcem na martinovo

V Mura in partnerji so začeli uresničevati napovedi o novih zaposlitvah, do konca meseca bodo tako zaposlili skupno vsaj 450 delavcev. Medtem se je končalo vpisovanje v evidenco brezposelnih.

Objavljeno
05. november 2009 14.50
Ivan Gerenčer
Ivan Gerenčer
Murska Sobota -V družbi Mura in partnerji, ki zaposluje 470 delavcev, so začeli uresničevati napoved o novih zaposlitvah. Območni službi Zavoda za zaposlovanje so posredovili poimenski seznam 132 delavcev, ki jim bodo ponudli začasno zaposlitev za obodbje enega leta. Na seznamu so delavci, ki so bili pred uvedbo stečajev, zaposleni v štirtih Murinih družbah in ki so že delali za Mura in partnerji. Zavod za zaposlovanje bo potrebe po delavcih objavil jutri. Delavci, ki se bodo prijavili in bodo izbrani, bodo z delom v Mura in partnerji začeli 11. novembra.

Poslovodeči v Mura in partnerji Bojan Starman je napovedal, da bodo do konca meseca zaposlili 450 delavcev, v primeru večjega obsega poslov pa celo blizu 500. To pomeni, da bo konec meseca v družbi delalo najmanj 920 delavcev.

Danes so na uradih za delo v Murski Soboti, Gornji Radgoni in Ljutomeru končali z vpisovanjem delavcev, ki so izgubili delo, v evidenco brezposelnih oseb. V evidenco se jih je vpisalo 2437 od 2624, kolikor jih je izgubilo delo zaradi stečaja štirih Murinih družb. Zamudniki, ki jih je 110, in 80 delavcev, ki so jim v Mura in partnerji podaljšali pogodbeno delo, se bodo v evidenco brezposlenih vpisali naknadno. Po besedah direktorice OE ZZRS Cvetke Sreš bodo 1840 delavcev izplačana prva denarna nadomestila za brezposlenost 13. novembra, vsem pa 20. novembra.

Centri za socialno delo so do danes obdelali 2289 od skupno 2504 vlog bivših Murinih delavcev za enkratno izredno socialno denarno pomoč. V celoti ali delno so rešili 2027 vlog, negativne odločbe pa so izdali 262 vlagateljem. Ti ne bodo dobili niti evra pomoči, ker njihovo premoženjsko stanje presega zakonska merila za dodelitev izredne denarne pomoči. Do danes so Centri za socialno pomoč izplačali izredno socialno denarno pomoč 1954 upravičencem. Naslednja izplačila izrednih denarnih pomoči bodo 18. in 27. novembra.