DARS nadaljuje s prestrukturiranjem dolga

DARS je sklenil pogodbo za najem posojila zavarovanega s poroštvom države, ki ga bo namenil za predčasno odplačilo dveh prejšnjih kreditov.

Objavljeno
21. december 2006 18.52
Vse je že pripravljeno na 'turbo' vožnjo iz Ljubljane do Ankarana
Ljubljana - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je v sredo podpisala kreditno pogodbo z Banko Koper o najetju posojila v višini 35 milijonov evrov, danes pa še z Bank Austria Creditanstalt o najetju posojila v višini 100 milijonov evrov. Kredita, zavarovana s poroštvom države, je DARS najel za dobo 15 let, brez moratorija na vračilo glavnice. Namenjena sta izključno predčasnemu odplačilu dveh kreditov najetih pri Kreditanstalt für Wiederaufbau v letih 1999 in 2001.

DARS je danes sklenil tudi dodatek h kreditni pogodbi sklenjeni z Kreditanstalt für Wiederaufbau v vrednosti 39,6 milijonov evrov. Predmet dodatka je znižanje obrestne mere, s čimer DARS nadaljuje tudi z zniževanjem stroškov zadolževanja za financiranje izgradnje avtocest.

Z najetjem omenjenih posojil DARS nadaljuje s pocenitvijo in s prestrukturiranjem dolga, kar je omogočil sprejem zakona o državnem poroštvu julija letos, skladno s katerim se lahko z namenom restrukturiranja določenih obstoječih kreditov zadolži največ do višine 691,8 milijona evrov. Celotna zadolženost DARS bo na dan 31. december 2006 znašala 1,77 milijarde evrov.