Delno gradbeno dovoljenje za vetrnice na Volovji rebri

Ministrstvo je izdalo delno dovoljenje za postavitev 29 vetrnih turbin, saj investitor za štiri parcele ni predložil pravih listin, s katerimi bi izkazoval pravico graditi.

Objavljeno
23. februar 2007 17.01
Greben Volovja reber je osrednje območje populacije risa v Sloveniji
Ljubljana - Ministrstvo za okolje in prostor je v četrtek družbi Elektro Primorska izdalo delno gradbeno dovoljenje za postavitev 29 vetrnih turbin na Volovji rebri ter za gradnjo 20-kilovoltne kabelske povezave in 110-kilovoltnega povezovalnega daljnovoda RTP Ilirska Bistrica - RTP Volovja reber, so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Investitor je sicer zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja za postavitev 33 vetrnih turbin, vendar pa za štiri parcele ni predložil pravih listin, s katerimi bi izkazoval pravico graditi. Zato je ministrstvo izdalo delno dovoljenje za postavitev 29 vetrnih turbin, za katere pa je investitor k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja predložil vso potrebno dokumentacijo.

Bo vetrna elektrarna "razvrednotila" Volovjo reber?

V Elektru Primorska poudarjajo, da se s pridobitvijo delnega gradbenega dovoljenja končuje večletno obdobje zahtevnih in pogosto mučnih postopkov za pridobitev vseh potrebnih dovoljenje in soglasij. Prepričani so, da bo prva vetrna elektrarna v Sloveniji po začetku obratovanja sama pokazala, da so bili pomisleki skeptikov in nasprotnikov odveč.

Po renaturaciji z avtohtonim humusom in avtohtono travniško vegetacijo na območju vetrne elektrarne bo površina ogroženih travišč enaka ali celo večja kot pred posegom, zagotavljajo v Elektru Primorska. Zagotovili bodo tudi dva prehoda za prostoživeče sesalce in za prelete ptic.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je varovanju okolja namenjena tudi sama izgradnja vetrnih elektrarn, ki v skladu s prevzetimi obveznostmi Slovenije iz Kjotskega protokola in evropskih direktiv povečuje delež obnovljivih, okolju prijaznejših virov energije.

V Koaliciji za Volovjo reber opozarjajo na nepravilnosti v postopku

V Koaliciji za Volovjo reber, ki nasprotuje postavitvi vetrne elektrarne, so, kot so sporočili, izdajo gradbenega dovoljenja pričakovali, "saj so bile ključne nepravilnosti v postopkih narejene že v prejšnjih fazah postopka". Začetka gradnje pa ne pričakujejo pred poletjem, saj okoljevarstveno soglasje zaradi varstva gnezdečih ptic investitorju prepoveduje izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del med 1. aprilom in 30. junijem.

Med očitki v koaliciji navajajo, da je aprila leta 2004 takratni minister za okolje Janez Kopač "v nasprotju s predpisi EU izrezal Volovjo reber iz strokovnega predloga Nature 2000 in s tem pripravil teren za nadaljnja dovoljenja". Poleg tega, pravijo, sta Agencija RS za okolje (ARSO) in okoljsko ministrstvo Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) nezakonito onemogočila sodelovanje v postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja.

Po njihovem mnenju je ARSO junija lani izdala nezakonito okoljevarstveno soglasje; med drugim naj bi agencija zamolčala ključno študijo o nesprejemljivem vplivu predvidene vetrne elektrarne na velike ujede na Volovji rebri, ki so jo pripravili na oddelku za biologijo na ljubljanski biotehniški fakulteti.

Koalicija je na sodišče vložila tožbi v zvezi z nezakonitostjo okoljevarstvenega soglasja in v zvezi z nezakonitostjo izločitve DOPPS iz postopka. Poleg tega so o primeru obvestili Evropsko komisijo, ki namerava po navedbah koalicije od Slovenije zahtevati pojasnilo za izrez Volovje rebri iz Nature 2000.

V koaliciji so prepričani, da bo vetrna elektrarna "razvrednotila" Volovjo reber. Po njihovih navedbah "vetrna elektrarna ni ekonomičen način proizvodnje elektrike, zato brez državne subvencije sploh ne more delovati".