Delo z novim statutom podjetja

Upravi in nadzornemu svetu podjetja Delo d.d. je bila podeljena razrešnica za delo v letu 2008. Skupščina je sprejela sklep o spremembi statuta, s katero bo uveden dvotirni sistem upravljanja. Tako bosta poslovodna in uredniška funkcija ločeni.

Objavljeno
27. avgust 2009 14.00
Delo.si
Delo.si
Ljubljana - Na redni letni skupščini Dela d.d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2008 in sprejeli sklep, da se bilančni dobiček ne deli.

Upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za delo v letu 2008, imenovana pa je bila tudi revizijska hiša Deloitte revizija za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009.

Skupščina je sprejela sklep o spremembi statuta, s katero bo uveden dvotirni siste. Tako bosta poslovodna in uredniška funkcija ločeni. Spremembe bodo stopile v veljavo po opravljenem postopku pred Svetom delavcev.

Nadzorni svet bo sestavljalo pet članov, od katerih bosta dva predstavnika delavcev. Skupščina je izvolila tri člane, predstavnike kapitala, in sicer Marjeto Zevnik, Roberta Šego in Dragico Čepin. Štiriletni mandat novoizvoljenim članom bo začel teči z dnem uveljavitve sprememb statuta.