Delo za nedoločen čas je nedosegljiv cilj

Trgi dela v Evropi, Južni Ameriki in Afriki so v krizi, brezposelnost mladih pa podira rekorde. Po napovedih Združenih narodov bo v prihodnje kar polovica delovno aktivnega prebivalstva zaposlena v zelo negotovih razmerah.

Objavljeno
13. februar 2011 21.10
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo
Trenutno je v svetu brezposelnih okrog 205 milijonov ljudi, kar je 27,6 milijona več kot v predkriznem letu 2007 in teoretično pomeni, da je brezposeln skoraj vsak 28. Zemljan. Za letos kljub napovedani globalni gospodarski rasti v višini 4,2 odstotka napovedujejo le manjši upad brezposelnosti. Številka se bo predvidoma znižala na 203,3 milijona, kar bi pomenilo 6,1-odstotno stopnjo brezposelnosti.

V poročilu o globalnih trendih na področju zaposlovanja, ki ga je ILO objavila na predvečer začetka letošnjega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, je kar 55 odstotkov celotnega povečanja globalne brezposelnosti v obdobju med 2007 in 2010 odpadlo na razvita gospodarstva in Evropsko unijo, čeprav te države obsegajo le 15 odstotkov celotne globalne delovne sile. Število zaposlenih se je v razvitih državah v letu 2009 zmanjšalo za 2,2 odstotka, lani pa še za 0,9 odstotka. V večini držav v razvoju je zaposlitvena slika ostala bolj ali manj nespremenjena ali se je celo nekoliko izboljšala.

Po napovedih Združenih narodov bo v prihodnje kar polovica delovno aktivnega prebivalstva zaposlena v zelo negotovih razmerah, naraščajoča brezposelnost pa še posebno prizadene mlade ljudi, na kar opozarjajo tudi v ILO. Brezposelnost se povečuje med mladimi. Lani se je v primerjavi z letom 2009 sicer znižala z 79,6 na 77,7 milijona, a je to še vedno precej več kot leta 2007, pred gospodarsko krizo, ko je bilo na svetu brezposelnih 73,5 milijona mladih med 15. in 29. letom starosti. Globalna stopnja brezposelnosti med mladimi je bila lani 12,6 odstotka, kar je 0,8 odstotne točke več kot pred globalno recesijo leta 2007.

Britanska tempirana bomba

Kljub nekoliko ugodnejšim napovedim v začetku leta 2010 se Britanci letos zaradi poostrenih varčevalnih ukrepov uvrščajo med države z največjimi težavami na trgu dela. Konec lanskega leta je bilo na Otoku brezposelnih 2,5 milijona ljudi oziroma 18.000 več kot v enakem obdobju lani. Mladi med 16. in 24. letom se spoprijemajo z 19,8-odstotno brezposelnostjo, kar je največ po letu 1992. Minister za zaposlovanje v vladi premiera Davida Camerona je brezposelnost mladih na Otoku poimenoval kar »tempirana bomba«.

Zaradi naraščajoče armade brezposelnih vlada razmišlja celo o spremembah sistema socialne zaščite, po katerem bi morali brezposelni pometati ceste, pomagati v javnih centrih, kositi travo v javnih parkih in pobirati smeti na ulicah. Tisti, ki bi delo zavrnili, bi začasno izgubili socialno podporo. Ukrepi naj bi po mnenju britanskega zunanjega ministra Williama Hagua pomagali brezposelnim, da se ponovno navadijo na polno zaposlitev.

Mladi v Sloveniji 
pod pragom revščine

Rezultati nedavne raziskave Mladina 2010 so tudi za Slovenijo pokazali skrb vzbujajočo sliko. Med mladimi narašča predvsem število začasno zaposlenih, saj je pogodba za nedoločen čas v generaciji dvajsetletnikov tako rekoč utopija. Slovenija je v Evropski uniji država z največ začasno zaposlenih mladih, ki po nekaterih ocenah v povprečju zaslužijo okrog 500 evrov na mesec, medtem ko je bil prag revščine lani 593 evrov. Število brezposelnih diplomantov skokovito narašča, prav tako število mladih, ki delajo honorarno. Število honorarcev se je v zadnjem desetletju skoraj podvojilo. Ne preseneča torej, da se je delež starih od 25 do 29 let, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s starši, v zadnjih desetih letih z dobrih 44 odstotkov povečal na dobrih 66 odstotkov, kar negativno vpliva tudi na rodnost.

Število brezposelnih mladih se je v zadnjem desetletju povečalo z 11,8 odstotka na 17,5, vedno bolj aktualno postaja vprašanje brezposelnosti diplomantov na terciarni ravni. V starostni skupini od 25 do 29 let s končano višjo ali visoko šolo je 13,9 odstotka brezposelnih, leta 2000 jih je bilo 3,8 odstotka. Položaj se je izrazito poslabšal diplomantkam, med katerimi je stopnja brezposelnosti kar 17,8-odstotna.