Devetmesečni dobiček Save kljub krizi nad načrti

Družbe poslovne skupine Sava so v letošnjih prvih devetih mesecih kljub zaostrenim gospodarskim razmeram dosegle čisti dobiček v višini 10,6 milijona evrov in s tem presegle poslovni načrt za to obdobje.

Objavljeno
06. november 2009 10.51
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Kranj - Dobiček je sicer občutno nižji kot v enakem obdobju lani, ko je znašal skoraj 30 milijonov evrov. Kot so danes sporočili iz Save, jim je načrte uspelo preseči z učinkovitim obvladovanjem stroškov, uvajanjem inovativnih trženjskih pristopov ter dobrim poslovanjem vseh dejavnosti skupine.

Načrtovani čisti dobiček za to obdobje je s 5,6 milijona evrov presegla tudi matična družba skupine, še pojasnjujejo v Savi in dodajajo, da so vse ključne dejavnosti poslovne skupine devetmesečje zaključile s pozitivnim rezultatom.

Prodajni prihodki skupine so sicer v že omenjenih zaostrenih razmerah dosegli 134,5 milijona evrov, kar je za 12 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju in 17 odstotkov pod načrtovanimi vrednostmi.

Kot pojasnjujejo v Savi, so bile letošnje gospodarske razmere za dejavnosti poslovne skupine težje od načrtovanih, odrazile pa so se v zmanjšanju povpraševanja na vseh pomembnih trgih.

Na poslovno uspešnost poslovne skupine Sava so negativni učinki globalne finančne krize prav tako vplivali v obliki oteženega dostopa do dolgoročnih virov financiranja ter pritiski na ceno denarja.

Vzdrževanje likvidnosti družb poslovne skupine Sava je potekalo s pomočjo nenehnega dopolnjevanja programa protikriznih ukrepov, predvsem pa s skrbnim in uspešnim uravnavanjem denarnih tokov ter z učinkovitim obvladovanjem finančnih tveganj.

S tem je poslovna skupina Sava ohranila ugodno kapitalsko strukturo ter v primerjavi s koncem preteklega leta znižala zadolženost za štiri odstotke, so zapisali v družbi.

V Savi še ocenjujejo, da bodo družbe poslovne skupine letošnje leto zaključile uspešneje kot lani. Pričakovana odstopanja na prodajnem področju v nekaterih dejavnostih naj bi nadomestili na stroškovnem področju ter s prihodki drugih dejavnosti.

Dodajajo, da bo dosežen dobiček poslovne skupine Sava za leto 2009 poleg poslovanja odvisnih družb v zadnjem četrtletju odvisen tudi od dejanske dinamike izvedbe načrtovanih finančnih projektov družbe Sava.