Do konca leta nič več denarja za samozaposlitev

Po naših podatkih na Zavodu RS za zaposlovanje zaradi omejenih finančnih virov zaenkrat ukinjajo subvencijo za samozaposlitev, za katero je bilo letos namenjenih 20 milijonov evrov.

Objavljeno
06. oktober 2009 12.36
Ma.B.
Ma.B.
Ljubljana - Po naših podatkih na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) zaenkrat ukinjajo subvencijo za samozaposlitev, za katero je bilo letos namenjenih 20 milijonov evrov. Ukinitev bo trajala do konca leta; za tiste, ki pa imajo izdelan samozaposlitevni načrt oziroma obiskujejo delavnice, ta ukrep ne bo veljal.

Iz Zavoda RS za zaposlovanje so sporočili, da je letos veliko brezposelnih oseb izkazalo interes za vključitev v program samozaposlitev, tako je bilo iz različnih virov za te namene zagotovljeno približno 20 milijonov evrov za subvencije.

Do konca septembra letos je subvencijo za samozaposlitev prejelo 3.468 brezposelnih oseb (v letu 2008 je bilo dodeljenih 1.599 subvencij za samozaposlitev), v delavnico Priprava na samozaposlitev, ki je pogoj za prejem subvencije, pa je bilo vključenih v letošnjih prvih devetih mesecih kar 5.492 oseb.

S sredstvi, ki so na voljo, bo Zavod lahko zagotovil izplačilo za do sedaj vključene brezposelne in tiste osebe, ki imajo to aktivnost dogovorjeno v svojih zaposlitvenih načrtih oziroma so že bili napoteni na delavnico, medtem ko nove vključitve zaradi omejenih finančnih virov trenutno niso več mogoče.

Na ZRSZ pravijo, da tudi v letu 2010 predvidevajo izvajanje obeh aktivnosti (subvencije in vključitev v delavnico). V okviru aktivnosti pomoč pri samozaposlitvi se celo predvideva izvajanje delavnic z še bolj razširjeno vsebino in poudarkom na poslovnem načrtu, kar bi prispevalo k še večjemu ohranjanju zaposlitev.

Zavod namreč osebam, ki v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev in v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene, ponuja subvencijo v višini 4.500 evrov, samozaposlitev pa mora trajati dve leti.