Dobiček skupine Mercator padel za polovico

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 17,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 51,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki skupine so se sicer v omenjenem obdobju zvišali za 2,3 odstotka na več kot dve milijardi evrov.

Objavljeno
29. oktober 2009 18.32
Nejc Gole
Nejc Gole
Ljubljana - Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 17,6 milijona evrov čistega dobička, kar je več kot polovico manj kot v enakem obdobju lani. Nasprotno so se glede na enako obdobje lani povečali prihodki iz prodaje. Ustvarili so več kot dve milijardi evrov čistih prihodkov iz prodaje.

Iz Mercatorja po prvih treh kvartalih poročajo o 2,3-odstotni rasti čistih prihodkov iz prodaje in 51,8-odstotnem padcu čistega dobička glede na enako obdobje lani.

Ob upoštevanju sprememb tečajev so prihodki skupine Mercator glede na enako obdobje preteklega leta padli za 0,6 odstotka. V Sloveniji so dosegli polodstotno rast prihodkov, v tujini pa 6,1-odstotno rast ob stalnih tečajih oziroma 2,3-odstotni padec ob upoštevanju sprememb tečajev. Do septembra so ustvarili dobrih 17 milijonov evrov dobička. Ob izključitvi izrednih dobičkov od prodaje osnovnih sredstev, izredne dobičke od prodaje finančnega premoženja in tečajne razlike je prilagojeni doseženi dobiček pred davki za 14,6 odstotka nižji od lanskega ter znaša 21,5 milijona evrov.

Uprava takšen poslovni rezultat glede na izjemno zahtevne gospodarske razmere na vseh trgih ocenjuje kot dober. Mercator je v prvi treh kvartalih letošnjega leta izvajal razvojne in investicijske aktivnosti v skladu s planom, sporočajo iz družbe. Skupina je investirala za 93,6 milijona evrov, pretežno v razvoj maloprodajne mreže.

Več v petkovi tiskani izdaji Dela.