Državne naložbe pod agencijo

Ministrstvo za finance je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, ki predvideva ustanovitev agencije za upravljanje državnih naložb. Agencija bo predvidoma korporativno upravljala državne kapitalske deleže.

Objavljeno
23. oktober 2009 10.47
Maja Grgič
Maja Grgič
Ljubljana - Ministrstvo za finance je včeraj v medresorsko usklajevanje poslalo predlog zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, ki predvideva ustanovitev agencije za upravljanje državnih naložb, smo izvedeli iz zanesljivih virov. Agencija bo po dosegljivih informacijah korporativno upravljala državne kapitalske deleže, na podlagi sprejete strategije in letnega načrta pa bo v imenu države te naložbe lahko tudi prodajala. Poročali smo že, da bo ta agencija predvidoma prevzela tudi korporativno upravljanje kapitalskih naložb Slovenske odškodninske družbe in Kapitalske družbe, ki ju namerava vlada preoblikovati.

Vlada bi rada z ustanovitvijo agencije izpolnila zahteve Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj ter ločila izvrševanje lastniške funkcije od funkcij, ki jih izvaja država. S tem naj bi zagotovila učinkovitejše, preglednejše, bolj odgovorno in predvidljivo upravljanje državnih deležev v podjetjih. Centralizirano upravljanje bo po oceni ministrstva izboljšalo tudi poslovanje podjetij in državi prineslo več dividendnih prihodkov.

Po neuradnih informacijah predlog zakona predvideva, da bo agencija neodvisna in samostojna. Upravljanje državnih naložb naj bi temeljilo na strategiji, ki jo bo potrdil državni zbor in ki bo tudi določila, katere naložbe so strateške in katere portfeljske. Agencija bo sprejela kodeks upravljanja, v imenu države bo izvajala glasovalne pravice na skupščini, spremljala uspešnost poslovanja podjetij, predlagala kandidate za organe družb, nastopala v prevzemnih postopkih, v postopkih pred sodišči in drugimi organi ter izvajala skupščine pri enoosebnih družbah. O delu bo poročala vladi in državnemu zboru.

Več v tiskani izdaji Dela.