Durs ne odloča več 
o odlogu plačila prispevkov

Po spremembi zakona o davčnem postopku Durs ne sprejema novih vlog za odlog prispevkov. Za zdravstveni zavod veljajo drugačna pravila, ne davčni postopek.

Objavljeno
28. februar 2011 12.02
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc
Ljubljana – Pobudnikom, ki so predlagali, naj davčna uprava razkrije neplačnike prispevkov za socialno varnost, ministrstvo za finance odgovarja: »Menimo, da ni primerno, da se razkrijejo podatki o neplačnikih tako, da se javno objavijo. Zakon o davčnem postopku opredeljuje podatke, ki jih zavezanec za davek v davčnem postopku posreduje davčnemu organu, in druge podatke v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev za davek kot davčno tajnost.« Toda od 1. januarja pri prispevkih velja nova ureditev: davčna uprava zavezancem ne sme več odlagati plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa sme še naprej odlagati in odpisovati prispevke za zdravstveno zavarovanje. Davčna uprava januarja ne sprejema novih vlog za odlog, obročno plačilo in odpis prispevkov za socialno varnost, ampak le odgovarja na prošnje, ki jih je dobila do 31. decembra lani. Od 1. januarja 2011 veljajo namreč spremembe in dopolnitve zakona o davčnem postopku, ki takšne dejavnosti davčni upravi ne dopušča več. »S spremembami in dopolnitvami zakona o davčnem postopku je bil spremenjen 110. člen zakona, ki omejuje uporabo določb zakona iz poglavja o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanje davka,« so pojasnili na ministrstvu za finance, »tako da davčna uprava zdaj ne odloča ne o prispevkih za pokojninsko ne o prispevkih za zdravstveno zavarovanje.«

Nič več odlogov prek Dursa

Davčna uprava niti pred 1. januarjem 2011 ni odločala o prispevkih za zdravstveno zavarovanje, ker je o odlogu, obročnem plačilu in odpisu že do takrat odločal le zavod za zdravstveno zavarovanje. Pristojnost za odločanje o prispevkih za pokojninsko zavarovanje – ki ga je izvajala na željo pokojninskega zavoda – je zakonodajalec davčni upravi odvzel s spremembo zakona o davčnem postopku, potem ko je vlada napisala novi zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, saj je ta predpisal: »Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se ne odpisujejo, ne odlagajo, niti ne plačujejo v več obrokih.«

Zdaj je tako: novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zaradi zapletov v povezavi z referendumom še ne velja, spremembe v davčnem postopku pa že, te pa davčni upravi zadoščajo. Stojan Glavač iz službe generalnega davčnega urada za obveščanje javnosti je pojasnil: »Po noveli zakona o davčnem postopku niso več dovoljeni odpis, odlog in obročno plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, razen za vloge, ki so bile vložene pred uveljavitvijo novele zakona in ob njeni uveljavitvi še niso pravnomočno rešene.«

ZZZS še sme odločati 
o prispevkih

Zakona o zdravstvenem varstvu vlada še ni uskladila z novim zakonom o pokojninskem zavarovanju, tako da bi tudi v njem prepovedala odlog, odpis in obročno plačilo prispevkov, zato sme zavod za zdravstveno varstvo (ZZZS) še vedno odločati o prispevkih s svojega področja. Pri tem upošteva pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Januarja je zavod dobil 179 vlog. Odobril je štiri vloge za celotni odpis dolga v vrednosti 7154 evrov, pet vlog za delni odpis v vrednosti 2993 evrov, dve vlogi za odlog plačila v vrednosti 2736 evrov in 13 vlog za obročno plačilo v vrednosti 21.641 evrov. V vsem letu 2010 je zavod za zdravstveno zavarovanje dobil 2352 vlog za odpis, delni odpis, odlog plačila in obročno plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Odobril je 81 vlog za celotni odpis dolga v vrednosti 347.149 evrov, 40 vlog za delni odpis v vrednosti 55.897 evrov, 68 vlog za odlog plačila v vrednosti 350.150 evrov in 177 vlog za obročno plačilo v vrednosti 447.629 evrov.

Lani odlogi v milijonih evrov

Davčna uprava novih vlog za odlog, obročno plačilo in odpis prispevkov torej od 1. januarja letos ne sprejema več, ampak le še odgovarja na vloge, ki jih je dobila do sprememb v zakonu o davčnem postopku. Zato so vrednosti, o katerih odloča letos, majhne (glej tabelo). Lani pa je dobila 844 vlog za odlog plačila prispevkov in jih odobrila 317 v vrednosti 5,8472 milijona evrov. Dobila je 1118 vlog za obročno plačilo prispevkov in jih odobrila 592 v vrednosti 9,0773 milijona evrov. Lani je odločala o 835 vlogah za odpis plačila prispevkov in jih odobrila 210 v vrednosti 895.174 evrov.

***

Davčna uprava od 1. januarja odgovarja le na vloge za odlog, obročno plačilo in odpis prispevkov, ki jih je dobila do 1. januarja. Dolg za socialne prispevke je lani novembra dosegel vrednost 203 milijone evrov, zavezanci na leto vplačajo več kot milijard evrov socialnih prispevkov. Mnenje ministrstva za finance o razkrivanju dolžnikov za obvezne prispevke, kar šteje za davčno tajnost, si je mogoče ogledati na vladni spletni strani www.vlada.si v poglavju z gradivi za obravnavo. Ministrstvo je odgovorilo na pobudo za razkritje neplačnikov, ki so jo izrazili odbor državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, odbor državnega zbora za finance in monetarno politiko, Kapitalska družba, poslanec državnega zbora Silven Majhenič ter drugi. »Treba je upoštevati, da nekateri zavezanci niso poravnali prispevkov zaradi vzrokov, na katere niso mogli vplivati,« je med drugim opozorilo ministrstvo.