Durs obvešča o davčnih obveznostih in terjatvah

Davčna uprava je v teh dneh začela davčnim zavezancem pošiljati obvestila o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti iz naslova davkov. Obvestila o stanju na dan 31. avgust 2009 bo prejelo dobrih 1,3 milijona zavezancev.

Objavljeno
12. oktober 2009 13.06
Rok za ugovore na prvi sveženj se izteče danes
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Ljubljana - Obvestila so zgolj informativne narave, namenjena obveščanju, usklajevanju in urejanju stanja terjatev in obveznosti, so pojasnili na Dursu. Podatek je pomembna informacija predvsem za tiste, ki bodo na podlagi tega ugotovili, da se njihove evidence ne ujemajo z evidencami davčne uprave.

Od 1.321.927 poslanih obvestil jih je 65.108 namenjenih pravnim osebam, 1.256.819 pa fizičnim osebam ter fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost. Skoraj četrtina obvestil vsebuje podatke o obveznostih davčne uprave do zavezancev, nekaj manj kot ena šestina pa o obveznostih zavezancev do Dursa. Ostala obvestila so s stanjem nič, kar pomeni, da takšni zavezanci nimajo niti terjatev niti obveznosti do davčne uprave.

Na Dursu davčne zavezance prosijo, naj se v primeru morebitnega neskladja med njihovimi podatki in knjigovodsko evidenco na obvestilu osebno ali po telefonu oglasijo na pristojnem davčnem uradu.