Elektro Ljubljana brez razrešnice

Delničarji Elektra Ljubljana na skupščini niso izglasovali razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008, saj je bila država kot delničar predvsem zaradi sodbe Vrhovnega sodišča v zvezi z dvigom cen za gospodinjske odjemalce proti podelitvi razrešnice.

Objavljeno
25. avgust 2009 17.44
Ka.K./STA
Ka.K./STA
Ljubljana - Uprava družbe se s tem ni strinjala, saj ugotavlja, da sodni postopki, ki se vodijo zoper družbo še niso zaključeni. Isto mnenje je podal tudi predsednik nadzornega sveta. Skupščina ni izglasovala sprememb in dopolnitev statuta družbe, ki so se nanašale na možnost sodelovanja delavcev pri dobičku družbe. Delničarji so se odločili, da se bilančni dobiček za leto 2008 razporedi v druge rezerve iz dobička, so sporočili iz Elektra Ljubljana.

 

Skupščina je imenovala tudi nove člane nadzornega sveta, saj se je dosedanjim članom, predstavnikom delničarjev - Marjanu Riharju, Mihi Klunu, Mariji Bezovšek in Radovanu Tesliču - z današnjim dnem iztekel mandat. Novi nadzorniki, predstavniki kapitala, so tako Marjan Rekar, Andrej Šušteršič, Jasna Kalšek in Aleš Šaver.

 

Skupščina je s sklepom tudi zadolžila upravo in nadzorni svet družbe, da takoj pričneta s pripravo in izvedbo vseh potrebnih postopkov s ciljem prestrukturiranja družbe, z namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti v skladu z zahtevami zakonodaje in revizijskega poročila Računskega sodišča RS. Izvajalce morata izbrati na podlagi zbiranja ponudb.

 

Predstavniki manjšinskih delničarjev se s predlogom niso strinjali in so napovedali izpodbojno tožbo. Predsednik sindikata delavcev energetike Franc Dolar je pojasnil, da bodo omenjeni sklep v sredo na koordinaciji distribucijskih podjetij proučili, se odločili ali ustreza temu, kar so se dogovorili na ministrstvu za gospodarstvo, in se odločili ali bo sklep zadosten za preložitev stavke v podjetjih energetskega sektorja.

 

Delničarji so se seznanili tudi z revidiranim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja. Seznanili so se s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predsednik uprave Mirko Marinčič je poudaril, da so poslovni rezultati družbe glede na možnosti dela dobri, saj pogoje, v katerih poslujejo elektrodistribucijska podjetja, določa država.

 

Načrtovana investicijska vlaganja so bila v letu 2008 v celoti realizirana, družba pa je v primerjavi z 2007 prodala za 1,8 odstotka več GWh električne energije. Elektro Ljubljana je povečala tudi aktivnosti na področju obnovljivih virov električne energije.