Evropo hoče približati našim podjetjem

Michel Barnier se jesestal z ministrico Darjo Radić, sprejeli pa so ga tudi finančni minister, predsednik vlade in parlamentarci.  Slovenija ima od dobrega delovanja notranjega trga lahko samo koristi, pravi komisar.

Objavljeno
18. februar 2011 22.05
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – »Nisem bruseljski tehnokrat, ampak politik. In politiki smo odgovorni, da EU deluje v splošnem interesu vseh članic. Poslanstva pa ne moremo izpolnjevati zgolj iz svojih uradov, zato si sam vsak teden vzamem dan za obisk enega od glavnih mest in se tam srečam z ministri, parlamentarci in funkcionarji,« je svoj obisk Slovenije včeraj opisal evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier. Tudi v Sloveniji je bila glavna komisarjeva skrb z odgovornimi prediskutirati dosedanje dosežke Unije ter ovire za prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi na evropskem trgu, predvsem pa iskati rešitve za boljše delovanje notranjega trga. Konkretno je bil namen komisarjevega obiska »približati Evropo slovenskim podjetjem, da spoznajo ta trg kot vaš trg; Slovenija ima od dobrega delovanja notranjega trga lahko samo koristi«. Barnier na tiskovni konferenci ni skoparil s pohvalami Sloveniji: da je odprta država, država, ki s svojo naravo in dediščino privabi ogromno turistov, ima podjetja, ki delajo kakovostne proizvode, namenjene za izvoz ... Vse to pa so razlogi, ki govorijo v prid prizadevanjem za krepitev notranjega trga. Obrniti se je treba k podjetjem, in to predvsem majhnim in srednje velikim, jim olajšati ustvarjanje, investiranje in inovacije, je dejal Barnier. Pri tem se je zahvalil za pomoč pri oživitvi projekta evropskega patenta, kjer je bila Slovenija med bolj aktivnimi.

Ministrica za gospodarstvo Darja Radić je poudarila, da je enotni notranji trg eden od temeljev za obstoj Evropske unije. Za Slovenijo kot majhno in izvozno usmerjeno državo je dobro funkcioniranje enotnega notranjega trga še posebej pomembno. Zato podpira vsa prizadevanja EU, ki krepijo notranji trg, zagotavljajo jasna pravila in transparentno delovanje trga. Strinja se, da je to ključno zlasti za mala in srednja podjetja, ki jim enotni trg ponuja nove izzive in priložnosti. Prav slovensko gospodarstvo, za razliko od prebivalstva, namreč še premalo čuti evropski trg kot domači trg. Radićeva se je včeraj z visokim gostom pogovarjala o tem, da bo Slovenija še hitreje kot doslej izpolnjevala vse naloge oziroma aktivnosti, ki nam jih nalaga komisija in da bo notranji trg čim bolje deloval.

Barnier se je pred pogovorom z ministrico Radićevo srečal z uradniki, odgovornimi za uporabo evropskih direktiv, ki se nanašajo na notranji trg, potem pa so ga sprejeli še finančni minister Franc Križanič in premer Borut Pahor ter člani parlamenta.

***

Nove razmere - globalizacija trgovine, tehnološki napredek, finančna in gospodarska kriza - zahtevajo nov pristop, ki bo bolj ambiciozno povezal trg in omogočil gospodarsko rast. V ta namen je evropska komisija pripravila nov akt za enotni trg, v katerem so predstavljene njene nove prioritete; gre za 50 ukrepov, izmed katerih bo komisija po besedah komisarja Barniera izluščila 
12 prednostnih nalog. Akt bo v javni obravnavi v vseh državah članicah, pred letošnjim polletjem pa naj bi bilo besedilo sprejeto kot temeljni politični in delovni dokument EU za nadaljnjo krepitev enotnega trga.