Abanka lani z dobičkom

Medtem ko je banka leta 2015 oblikovala za devet milijonov evrov oslabitev in rezervacij, je lani teh sprostila za 30 milijonov evrov, kar je prispevalo k večjemu dobičku banke.

Objavljeno
21. april 2017 11.38
Ljubljana 19.11.2012 -ABANKA.foto:Blaz Samec/DELO
N. G.
N. G.
Abanka je lani ustvarila 76,7 milijona evrov čistega dobička. Abanka je za NLB in NKBM tretja največja banka v Sloveniji z bilančno vsoto 3,6 milijarde evrov.

Abanka je danes objavila letno poročilo. Ustvarila je za 78,7 milijona evrov čistih obresti, kar je dober milijon evrov več kot leta 2015. Čisti neobrestni prihodki so se zmanjšali s 66 na 54 milijonov evrov.

Medtem ko je banka leta 2015 oblikovala za devet milijonov evrov oslabitev in rezervacij, je lani teh sprostila za 30 milijonov evrov, kar je prispevalo k večjemu dobičku banke. Dobiček iz rednega poslovanja je tako znašal 83,6 milijona evrov, medtem ko leto prej 49 milijonov evrov.

Abanka sledi strategiji družbe za leta 2016−2019, ki nalaga nadaljnjo integracijo Abanke in Banke Celje, pospešitev digitalne transformacije, optimizacijo kreditnega procesa in kadrovsko prenovo.