Abanka Vipa v devetih mesecih z 22,8 milijona evrov dobička

Oktobra je Abanka Vipa prevzela še Banko Celje, ki je že prenehala obstajati.

Objavljeno
13. november 2015 11.22
Ljubljana 19.11.2012 -ABANKA.foto:Blaz Samec/DELO
B. T., gospodarstvo
B. T., gospodarstvo

Ljubljana − V Abanki letos nadaljujejo proces prestrukturiranja in optimiziranja poslovanja. Obdobje od januarja do septembra 2015 je Abanka končala s čistim dobičkom v višini 22,85 milijona evrov (v istem lanskem obdobju je banka imela le 405.000 evrov čistega dobička).

Od januarja do septembra je operativni dobiček banke znašal 41,8 milijona evrov, kar je 30,9 odstotka več kot v istem obdobju leta 2014. Čiste obresti so bile zaradi pomembno nižjega obsega portfelja kreditov in padca obrestnih mer 27,6 odstotka nižje kot v istem lanskem obdobju. Čiste opravnine so povečali za 5,2 odstotka, stroške pa znižali za 1,2 odstotka.

Bilančna vsota banke je 30. septembra znašala 2,4 milijarde evrov. Količniki skupnega kapitala, temeljnega kapitala in navadnega lastniškega temeljnega kapitala Abanke pa so znašali 20,66 odstotka.

Kot še sporoča uprava, aktivnosti v banki usmerjajo v doseganje načrtovanih poslovnih ciljev in s tem tudi v izpolnjevanje zavez, danih evropski komisiji. 5. oktobra se je Banka Celje pripojila k Abanki. Po tem datumu je Banka Celje prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, Abanka kot prevzemna družba pa je vstopila v vsa pravna razmerja Banke Celje kot univerzalna pravna naslednica. Združena banka Abanka je usmerjena predvsem v poslovanje s prebivalstvom ter malimi in srednje velikimi podjetji, hkrati pa zagotavlja celovit bančni servis tudi za večja podjetja.