Alenka Žnidaršič Kranjc namerava sesti v upravo DBS

Po lastniškem vstopu Prve v Deželno banko Slovenije sledi okrepitev nadzornega sveta in uprave.

Objavljeno
04. april 2018 19.14
Deželna Banka Slovenije, Ljubljana, 8. januar 2018 [Deželna Banka Slovenije,Ljubljana,banke]
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Potem ko je Skupina Prva skupaj s svojimi družbami letos postala četrtinska lastnica banke DBS, naj bi večinska delničarka Prve Alenka Žnidaršič Kranjc kmalu postala članica uprave omenjene banke. Banko Slovenije je že zaprosila za licenco.

Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica sta v začetku leta od Kapitalske zadruge odkupili dobro petino delnic in tako postali četrtinski lastnici Deželne banke Slovenije (DBS). Večinska lastnica in tudi predsednica uprave Skupine Prva je Alenka Žnidaršič Kranjc, ki pa bi lahko kmalu sedla v upravo DBS.

Žnidaršič Kranjčeva nam je potrdila, da je na Banko Slovenije že dala vlogo za pridobitev licence za članico uprave te banke. Po naših informacijah naj bi v zvezi s tem v centralni banki že prihodnji teden imela zaslišanje. Če bo dobila zeleno luč regulatorja, ne bo več zaposlena v zavarovalnici, pojasnjuje.


Prva, ki ponuja predvsem pokojninska zavarovanja, pa tudi življenjska in nezgodna, ima za DBS zdaj dovoljenje Banke Slovenije za kvalificiran lastniški delež. Žnidaršič Kranjčeva odgovarja, da za zdaj ne razmišljajo o povečanju deleža. »Verjamem, da lahko Prva in DBS skupaj postaneta pomemben akter na trgu in da je mogoče izkoriščati sinergije obeh sistemov, ki imata skupaj prek dve milijardi evrov aktive,« pravi. Dodaja, da je njihov interes razvoj bančništva in zavarovalništva: »Verjamemo, da mora banka ohraniti svoj položaj v ruralni dejavnosti, a se hkrati širiti tudi na druga področja.«

Skupščinski zaplet z nadzorniki

Sogovornica še poudarja, da se bodo zavzemali za okrepitev uprave, ki jo trenutno vodita Sonja Anadolli in Barbara Cerovšek Zupančič, pa tudi za večjo nevtralnost članov nadzornega sveta. Na petkovi skupščini pa se je prav glede tega zaiskrilo med največjimi lastniki banke. Skupščina je namreč tričlanski nadzorni svet, ki ga vodi Peter Vrisk, dopolnila s Simonom Kolencem in nekdanjim predsednikom uprave PBS banke Viktorjem Lenčetom, ki naj bi, kot je slišati, sodila v krog Žnidaršič Kranjčeve. Brez svojega predstavnika pa sta ostali Skupina KD in KD Kapital, ki imata z družbami iz skupine v DBS več kot 17-odstotni delež, saj predsedujoči predlaganega nadzorniškega kandidata Jureta Kvaternika ni dal na glasovanje, ker da tega ni bilo v sklicu skupščine. Družbe iz Skupine KD so zato napovedale izpodbojno tožbo.

Poleg Vriska in dveh novih imen v nadzornem svetu DBS sedita še Ivan Lenart in Nikolaj Maver.

Umirjanje strasti

A nekaj dni po skupščini je iz vrst lastnikov Deželne banke slišati malo bolj pomirjujoče tone. KD, kjer uradnih odgovorov nismo dočakali, si menda ne želi vojne z drugimi delničarji banke, Žnidaršič Kranjčeva pa pravi, da je šlo zgolj za neustrezno komunikacijo, saj da na predlog niso bili pripravljeni. Kot je mogoče razumeti, ni izključeno, da bi o šestem nadzorniku odločali na prihodnji skupščini.

DBS je sicer lani v primerjavi z letom prej bilančno vsoto povečala za 85 milijonov evrov oziroma na 931 milijonov evrov. Izboljšala je tudi obrestne in neobrestne prihodke, kazalnike kapitalske ustreznosti in donos. Čisti dobiček banke je tako v letu 2017 znašal 3,8 milijona evrov, kar je dobro polovico več kot leto prej. Bilančna vsota skupine DBS je zrasla na 957 milijonov evrov, čisti dobiček pa na 4,8 milijona evrov.

Kljub temu delničarji v petek niso podprli predloga za dvakrat višjo dividendo, kot so to predlagale družbe iz skupine KD. Bruto dividenda na delnico banke bo tako znašala 0,2 evra.