Ali višji stopnji DDV pomagata proračunu?

Za dokončno oceno višjih stopenj prezgodaj, nepopolni podatki pa kažejo, da so prihodki iz davka večji.

Objavljeno
09. oktober 2013 11.06
jer/ministrstvo za finance
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Pred obravnavo proračunskega paketa v državnem zboru ministrstvo finance zbira podatke o prilivih DDV po uvedbi višjih stopenj. Davek bo proračunu prihodnje leto zagotovil 3,089 milijarde evrov, načrtuje vlada v popravljenem proračunu za leto 2014.

Od 1. julija 2013 veljata v Sloveniji višji stopnji davka na dodano vrednost (DDV): od takrat znaša splošna stopnja 22 odstotkov, dve odstotni točki več kot pred dvigom, znižana pa 9,5-odstotka, torej eno odstotno točko več kot pred 1. julijem.

Čakajo na poročilo o učinkih novih določb

Ministrstvo za finance pred nastopom v državnem zboru natančneje opazuje prilive iz te dajatve: »Ocena prihodkov državnega proračuna iz naslova DDV za leto 2014 upošteva ocenjene finančne učinke višjih stopenj DDV, spremembe 38. člena zakona o davčnem postopku in napovedi gibanja končne potrošnje za leto 2014, ki jo je pripravil vladni urad za makroekonomske analize in razvoj. Ta upošteva tudi tako imenovani psihološki učinek krčenja porabe zaradi krize.« S spremembami in dopolnitvami 38. člena zakona o davčnem postopku, na katere opozarja ministrstvo, je davčna uprava dobila novo sredstvo za nadzor in kaznovanje zavezancev, ki prirejajo dnevne podatke o prometu, si tako prisvajajo DDV, ki bi ga morali nakazati državi, in si hkrati znižujejo davčno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb. Manjše možnosti za goljufe pomenijo večje prilive za državni proračun.

Ministrstvo za finance pred obravnavo proračunskega paketa v državnem zboru med drugim ocenjuje vpliv višjih davčnih stopenj po 1. juliju. »Sistem obračunavanja DDV po kreditni metodi z obračuni zaradi svojih posebnosti ne omogoča sprotnega in natančnega razmejevanja pobranega DDV po mesecih. Še najboljši približek so prihodki iz naslova DDV, ki se stekajo v državni proračun z enomesečnih zamikom. To pomeni, da so v grobem prihodki državnega proračuna od DDV avgusta prihodki od pobranega DDV za julij. Ti so znašali 238 milijonov evrov, kar je šest milijonov več kot v istem obdobju lani. Pri tem je treba upoštevati, da je vstop Hrvaške v EU po naših ocenah pomenil 11 milijonov evrov nižje prihodke od DDV avgusta – gre za tako imenovani likvidnostni zamik. Prihodki iz naslova DDV septembra so 31 milijonov višji kot v istem obdobju lani.«

MF: Da, davka je več

Na vprašanje, ali sta višji stopnji davka na dodano vrednost državnemu proračunu torej prinesli več prihodkov, na ministrstvu odgovarjajo: »Če upoštevamo, da so nekateri potrošniki zaradi napovedanega dviga DDV del nakupov opravili že junija, izpad prihodkov iz naslova DDV zaradi vstopa Hrvaške v EU in vpliv spremembe 38. člena zakona o davčnem postopku, menimo, da je dvig davčnih stopenj v prvih dveh mesecih po uveljavitvi prinesel pričakovano večje prihodke.« Statistika MF kaže: julija lani so proračunski prihodki iz DDV znašali 275,04 milijona evrov, julija letos 301,8 milijona evrov. Avgusta 2012 so proračunski prihodki iz DDV znašali 232,389 milijona evrov, avgusta letos 238,321 milijona evrov. Septembra 2012 so proračunski prihodki iz DDV znašali 209,09 milijona evrvo, septembra letos 240,275 milijona evrov.

Davčna uprava bo o učinkih strožjih ukrepov proti goljufiji prek nedovoljenih posegov v podatke iz registrskih blagajn poročala novembra, potem ko bo prvič po uveljavitvi strožjega nadzora dobila obračune DDV od zavezancev, ki oddajajo trimesečna poročila: »Zavezanci jih morajo oddati do konca oktobra.« V njenem registru je 100.221 zavezancev za DDV: 37.557 jih oddaja mesečne davčne obračune, 62.664 trimesečne.