Aprila slabše gospodarsko razpoloženje kot marca

Zaupanje je bilo višje v gradbeništvu in storitvah, v trgovini in predelovalnih dejavnostih pa nižja kot marca.

Objavljeno
24. april 2017 13.36
šipić Mnenja/Sobotna
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana − Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji je bilo aprila slabše kot marca in boljše kot aprila lani. Kazalnik je bil z 11,8 odstotne točke 0,7 odstotne točke nižji kot marca in 6,1 odstotne točke višji kot aprila lani. Od dolgoletnega povprečja pa je bil 14,2 odstotne točke višji, je danes objavil statistični urad.

Na padec kazalnika na mesečni ravni sta vplivala kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke). Pozitivno so na mesečno spremembo kazalnika vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).

Medtem je na izboljšanje kazalnika na letni ravni vplivalo vseh pet kazalnikov: zaupanja potrošnikov (za 2,4 odstotne točke), zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,8 odstotne točke), zaupanja v gradbeništvu (za 1,3 odstotne točke), zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke) in zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke).

Vrednost kazalnika zaupanja je bila aprila v gradbeništvu in storitvah višja, v trgovini in predelovalnih dejavnostih pa nižja kot marca. Zaupanje v gradbeništvu je doseglo najvišjo raven po juliju 2008, v storitvah pa najvišjo raven po septembru 2008.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila aprila štiri odstotne točke višja kot marca in 26 odstotnih točk višja kot aprila lani ter 29 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Tako je kazalnik zaupanja dosegel najvišjo vrednost po juliju 2008.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila aprila eno odstotno točko višja kot marca in šest odstotnih točk višja kot aprila lani ter 18 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Tako je ta kazalnik dosegel najvišjo vrednost po septembru 2008.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila aprila 12 odstotnih točk nižja kot marca in tri odstotne točke višja kot aprila lani, hkrati pa štiri odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila aprila tri odstotne točke nižja kot marca in eno odstotno točko višja kot aprila lani ter deset odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Bolje izkoriščene proizvodne zmogljivosti

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v aprilu 85,6-odstotna ali 0,9 odstotne točke višja kot v januarju. V 85 odstotkih podjetij so bile proizvodne zmogljivosti v povprečju izkoriščene več kot 71-odstotno, v 66 odstotkih podjetij pa več kot 81-odstotno. Vrednost kazalnika ustreznost proizvodnih zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje v naslednjih 12 mesecih je bila aprila sedem odstotnih točk nižja kot januarja.

Vrednosti vseh kazalnikov konkurenčnega položaja so se aprila v primerjavi z januarjem zvišale: konkurenčni položaj na domačem trgu za dve odstotni točki, na trgih držav EU za tri odstotne točke, na trgih zunaj EU pa za eno odstotno točko.

Vrednost kazalnika obseg novih naročil je bila aprila dve odstotni točki višja kot januarja.

Manjka usposobljenih delavcev

V aprilu so bili kot glavni omejitveni dejavniki v proizvodnji najpogosteje navedeni pomanjkanje usposobljenih delavcev (to težavo je navedlo 30 odstotkov podjetij), nezadostno domače povpraševanje (23 odstotkov podjetij) in nezadostno tuje povpraševanje (19 odstotkov podjetij). 26 odstotkov podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Aprila je vlagalo 97 odstotkov podjetij, kar je tri odstotne točke več kot novembra lani. V povprečju bodo investicijska vlaganja letos glede na lani višja za 15 odstotkov.

Vrednost kazalnika sedanje poslovno stanje je bila aprila dve odstotni točki višja kot novembra lani, vrednost kazalnika pričakovano poslovno stanje v naslednjih šestih mesecih pa je bila štiri odstotne točke višja kot novembra lani.