ATVP opozarja na pravočasno obveščanje o spremembi deležev

Delničarji so dolžni obvestiti javno družbo, kadar dosežejo ali presežejo posamezen prag pomembnega deleža.

Objavljeno
18. september 2014 18.55
Je. G., Delo.si, STA
Je. G., Delo.si, STA
Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opozarja na določbe zakona o trgu finančnih instrumentov, po katerih so delničarji dolžni obvestiti javno družbo, kadar dosežejo ali presežejo posamezen prag pomembnega deleža oz. se njihov delež zmanjša pod ta prag, piše STA.

ATVP namreč pri nadzoru nad poročanjem o pomembnih deležih v javnih družbah in družbah ugotavlja, da zavezanci za poročanje o spremembah deležev obveščajo prepozno. Do takih primerov prihaja v primeru sklenitve pogodbe z odložnimi pogoji in v primeru korporacijskih dejanj javne družbe, so sporočili iz ATVP.

Kot opozarjajo, je delničar dolžan te podatke sporočiti javni družbi takoj, ko je mogoče, najpozneje pa četrti trgovalni dan po dnevu, ko je izvedel za pridobitev oz. odsvojitev delnic. To velja ne glede na to, kdaj so nastopili pravni učinki sklenitve posla. Hkrati pa je dolžan te podatke predložiti tudi ATVP.