Bančne kartice niso le plačilno sredstvo

Komitenti nekaterih bank s kartico pridobijo tudi nezgodno zavarovanje.

Objavljeno
08. september 2014 11.15
*bsa* delnicar
Andrej Motl
Andrej Motl

Pri odprtju bančnega računa ali dodelitvi plačilne kartice nas banke obvestijo o dodatnih produktih, ki jih s tem dobimo, a nanje pogosto hitro pozabimo. Posebno pri zavarovanjih bi se temu morali poskušati izogniti, saj sicer lahko, ko smo že tako v težkem položaju, ostanemo še brez izplačila zavarovalnine.

Med zavarovanji, ki jih banke priključujejo bančnim računom in karticam, so najbolj razširjena nezgodna. Pri NLB so nezgodno zavarovani imetniki vseh osrednjih vrst osebnih računov. Zavarovanje krije nevarnosti nezgodne smrti in popolne trajne invalidnosti v višini stanja na bančnem računu na dan nastanka nezgode. Kritje pri tem ne more biti nižje od 960 ali višje od 9600 evrov pri klasičnem in upokojenskem računu oziroma nižje od 1920 ali višje od 19.200 evrov pri zlatem oziroma platinastem računu.

Pri banki SKB standardni račun, pokojninski račun in dva računa za mlade vključujejo kritja za primer nezgodne smrti v višini 3000 evrov. Pri zlatem računu kritje za trajno invalidnost znaša 8400 evrov, pri računu Prestige pa 16.500 evrov. Pri računih za zahtevnejše komitente sta višji tudi kritji za nezgodno smrt.

Zavarovalne vsote do štirih tisočakov

Pri karticah z odloženim plačilom in posojilnih karticah so nezgodna zavarovanja vključena kot pravilo, in ne kot izjema. Pri večini bank, od katerih smo prejeli odgovore, kritja za primer nezgodne smrti znašajo okoli 2000 evrov, kritja za primer trajne invalidnosti pa okoli 4000 evrov. Nekoliko višje zavarovalne vsote (ZV) za trajno invalidnost in hkrati nekoliko nižje za nezgodno smrt imetnikom kartic pripadajo pri NLB in BKS.

Pri karticah, ki jih ponuja Abanka in pri kartici mastercard banke Hypo znaša ZV za nezgodno smrt 1600 evrov, za trajno invalidnost pa 8000 evrov. Kritja v enaki višini kot pri standardnih karticah v večini bank veljajo tudi pri zlatih in drugih premium karticah. Med izjemami sta zlati mastercardovi kartici banke Hypo in banke BKS, pri katerih kritji za trajno invalidnost znašata 15.000 evrov.

Pri takih nezgodnih zavarovanjih moramo biti pozorni, pri kolikšni stopnji invalidnosti po končanem zdravljenju zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto. Pogosto je minimalna meja določena pri desetih odstotkih. Nekatere banke oziroma zavarovalnice, s katerimi te sodelujejo pri ponudbi zavarovanj, ZV izplačajo le v primeru popolne trajne invalidnosti, to pa natančno določijo v splošnih pogojih.

Podatkov ne razkrivajo

Zahtevek za izplačilo zavarovalnine lahko kot komitenti večine bank uveljavljajo neposredno pri zavarovalnici, le pri nekaterih pa tudi na bančnih okencih. O številu zahtevkov, ki bi nakazovali tudi vpliv že omenjenega dejavnika pozabljivosti tako na bankah kot tudi na zavarovalnicah neradi govorijo. Iz Adriatica Slovenice so sporočili, da podatka ne morejo sporočiti zaradi varovanja poslovnih interesov, enak razlog so navedli tudi v Zavarovalnici Triglav.

Pri Poštni banki Slovenije dobijo kake štiri zahtevke na leto, pri Gorenjski banki pa okoli deset zahtevkov. Zaradi večinoma zelo nizkih kritij je še vedno bolje, da na taka nezgodna zavarovanja popolnoma pozabimo, kot da bi verjeli, da smo se z njimi že ustrezno zaščitili. Nekateri finančnih svetovalci kot minimalno kritje za številne finančne obremenitve, ki lahko izhajajo iz težjih primerov invalidnosti, navajajo 100.000 evrov. Smiselno je torej lahko, da si kljub kartičnemu zavarovanju uredimo še produkt s primernejšimi ZV.

Več kritij je pri zlatih karticah

K standardnim kreditnim karticam banke, razen izjemoma, ne priključujejo drugih zavarovanj kot nezgodna. Imetniki kartice Mastercard so pri banki Raiffeisen zavarovani za primer izgube ali kraje kartice do višine 2000 evrov oziroma do 800 evrov, če je zloraba kartice posledica skimminga. Pri banki Sparkasse pa so imetniki tako imenovanih Udobnih paketnih računov zavarovani za primer zlorabe kartic do 150 evrov oziroma skupaj največ 1000 evrov na leto ter za protipravni odvzem gotovine do 300 evrov.

Večji nabor kritij nekatere banke nudijo imetnikom zlatih in drugih premium kartic. V banki Hypo, Abanki, banki SKB in banki UniCredit strankam omogočajo zavarovanja, ki jih lahko koristijo na potovanjih, med drugim pa vključujejo nezgodno zavarovanje, kritje stroškov zdravniške oskrbe, kritje osebne odgovornosti in številna druga.

Zavarovani tudi imetniki American Expressa in Dinersa

V Banki Koper, ki izdaja American Express, pravijo, da so imetniki kartic teh nezgodno zavarovani na potovanjih v tujino. Imetnikom zlate in zelene kartice poleg tega pripada še produkt asistenca na poti, ki vključuje posojilo v primeru kraje ali ropa kartice ter potovalnih dokumentov, posojilo za odvetniške storitve in obisk zdravnika.

Imetnikom kartic Diners Club Exclusive in Goodlife pripada zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Kartica Exlusive poleg tega vključuje nezgodno zavarovanje v tujini s kritji za primer nezgodne smrti v višini 10.000 evrov in trajne invalidnosti v višini 20.000 evrov.