Bančniki iščejo ameriške in slovenske davčne zavezance

Slovenski davčni nadzornik Furs in ameriški IRS bosta jeseni 2015 prvič izmenjala podatke o računih ameriških in slovenskih rezidentov.

Objavljeno
09. september 2014 10.37
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Slovenske banke in druge finančne ustanove bodo med svojimi strankami iskale ameriške davčne zavezance in o njih poročale finančni upravi, ta pa pozneje svojim ameriškim kolegom. To jim nalaga sporazum med ZDA in Slovenijo. Ameriški poročevalci pa bodo iskali slovenske davčne zavezance.

Sporazum proti davčnim utajam

Meddržavni sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju ameriškega predpisa FATCA velja od 1. julija 2014, potem ko sta ga državi sklenili le mesec pred tem. Cilj FACTA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na računih ali v podjetjih zunaj ZDA. Ameriške finančne ustanove bodo o računih slovenskih rezidentov v ZDA poročale ameriški davčni službi IRS, ta pa slovenski finančni upravi.

Po pojasnilih ministrstva za finance so ZDA leta 2010 uzakonile spoštovanje davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (angleško Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA): »Z njim so za finančne institucije uvedle poročanje v zvezi z nekaterimi računi.« Cilj določb iz FACTA je izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov oziroma preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih ali v podjetjih zunaj ZDA. Izmenjava podatkov o ameriških in slovenskih zavezancih sicer temelji na meddržavni konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Slovenske finančne ustanove s pozivom do Američanov

»Septembra in tudi v prihodnjih mesecih bodo nekatere stranke bank v Sloveniji, ki so potencialni ameriški davčni zavezanci, pozvane k opredelitvi svojega davčnega rezidentstva na predpisanih obrazcih,« so napovedali v Združenju bank Slovenije.

Po pojasnilih združenja bodo namreč banke in druge finančne institucije »v skladu z meddržavnim sporazumom začele pregledovati, ali je med podatki o komitentih, ki jih vodijo v svojih evidencah, prisoten katerikoli izmed ameriških pokazateljev«, ki razkrivajo ameriške davčne zavezance. Iskale bodo med posamezniki in pravnimi osebami.

Pri tem bodo upoštevale različna merila rezidentstva, tako imenovane pokazatelje, ki so jih predpisali Američani. Po ameriških merilih za njihovega davčnega rezidenta šteje oseba, ki je ameriški državljan, ne glede na to, kje živi, pa tudi državljani tujih držav, ki »zaradi rojstva, bivanja in dela v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega zavezanca«.

Visoka kazen za kršitelje

Sporazum velja za finančne ustanove, ne le za banke. Na obveznosti iz slovensko-ameriškega sporazuma na svojih spletnih straneh opozarjajo tudi posamezne banke, zavarovalnice in zavarovalniško združenje. »V skladu s sporazumom se je Zavarovalnica Maribor registrirala pri ameriški davčni upravi (IRS) s FATCA-statusom registrirana privzeto skladna finančna institucija,« pojasnjujejo v banki. Poudarjajo še, da so za kršitelje predvidene visoke kazni oziroma stroški: »Finančna institucija, ki ne bo sodelovala v sistemu FATCA, bo podvržena posebni obdavčitvi v višini 30 odstotkov na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to, ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.«

Na obveznosti iz sporazuma se tako kot druge banke pripravlja tudi članica skupine NKBM Poštna banka Slovenije: »Komitente bomo prosili, naj se pisno opredelijo o davčnem rezidentstvu.«

Pri izpolnjevanju obveznosti iz sporazuma bodo slovenske banke oziroma njihove stranke dolžne izpolnjevati originalne ameriške obrazce, pravijo v bančnem združenju: »Za pomoč pri izpolnjevanju teh obrazcev smo v združenju zato pripravili neuradne prevode obrazcev in navodil, ki jih bodo v svojih postopkih za delo s strankami banke uporabile po lastni presoji.«

Furs in IRS si bosta podatke prvič izmenjala jeseni 2015

Slovenske finančne ustanove bodo podatke izročile slovenski finančni upravi, ta pa ameriški davčni upravi (IRS), dodajajo v bančnem združenju: »Način prenosa podatkov med slovenskimi finančnimi institucijami in davčno upravo še ni določen, prenos podatkov med slovensko in ameriško davčno upravo pa je že opredeljen v sporazumu.«

Davčna organa obeh držav bosta informacije avtomatično izmenjevala na letni ravni. Po pojasnilih finančne uprave (Furs) je prva izmenjava predvidena do septembra 2015 za leto 2014: »Tako slovenske kot ameriške poročevalske finančne institucije so davčnemu organu v svoji državi dolžne poročati o finančnih računih in dohodkih, ki so doseženi na podlagi teh računov.«

Pri depozitnem računu meja deset dolarjev

Poročevalske finančne institucije iz ZDA bodo morale pridobiti in svoji davčni upravi poročati o vsakem računu osebe, fizične ali pravne, ki je rezident Slovenije in imetnik računa. V poročilo bodo morale med drugim vključiti ime, naslov in identifikacijsko številko davkoplačevalca Slovenije.

»Računi Slovenije, o katerih bodo dolžne poročati poročevalske finančne institucije ZDA, so opredeljeni kot finančni računi, ki jih vodi ta institucija: v primeru depozitnega računa, na primer, če je imetnik računa posameznik rezident Slovenije in se na ta račun izplača več kakor deset ameriških dolarjev obresti v katerem koli koledarskem letu,« pojasnjujejo v Fursu.

Dodajajo še, v sporazumu med ZDA in Slovenijo, ki velja od 1. julija, ni določeno oziroma iz njega ne izhaja, po kakšnem postopku bodo morale poročevalske finančne institucije ZDA identificirati račune Slovenije, o katerih se poroča: »To pomeni, da se identifikacija opravlja v skladu z ameriško zakonodajo.«