Banke se na poroka lahko obrnejo zelo hitro

Po podpisu poroštvene pogodbe so možnosti za izstop zelo omejene.

Objavljeno
10. oktober 2014 19.26
Stanovanjska posojila 2.maj 2013
Andrej Motl
Andrej Motl
Pri najemu kredita lahko kreditojemalci kot eno izmed oblik zavarovanja predlagajo banki tudi jamstvo poroka. Slednji se pogosto ne zavedajo vseh posledic, ki lahko izhajajo iz poroštvene pogodbe.

Pri NLB pravijo, da stranke kredit najpogosteje zavarujejo s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z vpisom hipoteke na napremičnino, redkeje pa s poroštvom in drugimi oblikami zavarovanj. Poroštvo kot edino obliko zavarovanja sprejmejo le pri kreditih z odplačilno dobo, krajšo od petih let. Praviloma ga banke pogosteje sprejmejo zgolj kot dopolnilo drugim zavarovanjem. Pri Hypo banki pravijo, da je pri njih najpogosteje v uporabi pri stanovanjskih kreditih, zavarovanih z hipotekami na nepremičnine z večimi lastniki. Pri teh običajno vsi solastniki nepremičnine postanejo tudi poroki.

Banka posameznika kot primernega poroka sprejme le, če ima ta dovolj visoko kreditno sposobnost. Praviloma mora ta biti (vsaj) tolikšna, kot kreditojemalčeva, saj mora imeti možnost poplačati celoten kredit, za katerega jamči.

Banke imajo pri izterjavah veliko svobode

Zakonodaja določa dve osnovni obliki poroštev, subsidirano in solidarno. Pri subsidiarnem lahko upnik poplačilo dolžnikovih obveznosti od poroka zahteva le, če jih dolžnik tudi na njegovo pisno zahtevo ne poravna sam. Pri solidarnem poroštvu se po drugi strani posameznik zaveže kot porok in plačnik. Upnik lahko v tem primeru zahteva poplačilo obveznosti od dolžnika, poroka ali od obeh hkrati.

Banke na našem trgu pri odobravanju kreditov večinoma privolijo zgolj v solidarna poroštva. Tako je njihova moč v odnosu do porokov še posebej velika. Pri Unicredit banki sicer poudarjajo, da poplačilo obveznosti tudi pri solidarnih poroštvih najprej zahtevajo od kreditojemalca, zgolj v primeru, da jih ta ne izpolnjuje, pa tudi od poroka.

Potencialni poroki bi se morali zavedati, da bankam ni treba uporabiti vseh možnosti za poplačilo kredita iz kreditojemalčevega premoženja oziroma dohodkov, preden lahko terjajo tudi njih. Pri Abanki pri prvi zamudi plačila opomin pošljejo le kreditojemalcu, pri drugi pa že tudi poroku oziroma porokom. Le če se ti prejemniki ne odzivajo na poslane opomine, se odločijo za unovčevanje ostalih oblik zavarovanj.

Tudi če pri stanovanjskem kreditu kreditojemalec zastavi lastno nepremičnino, porok ne bi smel imeti občutka lažne varnosti, češ da mu v nobenem primeru ne bo treba prevzeti obveznosti. Pri večih bankah, od katerih smo prejeli odgovore, namreč pravijo, da je pri unovčevanju zavarovanj sodni postopek z izvršbo na nepremičnino zadnji korak, za katerega se odločijo.

Težave zaradi smrti kreditojemalca

Ker odplačevanje kredita lahko traja tudi več desetletij, bi morali pred podpisom poroštvene pogodbe natančno poznati tudi možne posledice situacij, o katerih sicer raje ne bi razmišljali. Ena izmed takšnih je smrt kreditojemalca. Tudi ta namreč poroka ne odvezuje od sprejetih obveznosti. Pri Gorenjski banki pravijo, da kredit v tem primeru v skladu s poroštvenimi izjavami lahko izterjajo tudi od porokov, da pa v praksi odplačevanje večinoma prevzamejo dediči. Pri Hypo banki pravijo, da je postopek odvisen od konkretne situacije. Kreditojemalci lahko potencialne težave na tem področju preprečijo s sklenitvijo ustreznega življenjskega zavarovanja.

Izstopi iz poroštva so redki

Odločitev za poroštvo lahko močno zmanjša porokovo kreditno sposobnost in posledično njegove možnosti za samostojen najem kredita. Pri oceni kreditne sposobnosti namreč banke poroštvene obveznosti jemljejo kot enako obremenjujoče kot obveznosti odplačevanja lastnega kredita. Pri Abanki poudarjajo, da mora kreditna sposobnost v tem primeru zadoščati tudi za pokritje anuitete novega kredita.

Prav željo po najemu lastnega kredita pri SKB navajajo kot glavni razlog za prenehanje obveznosti iz naslova poroštva. A porok od poroštva ne more odstopiti sam, temveč mora za to v dogovoru z kreditojemalcem zaprositi banko. Kreditojemalec nato banki predloži drugo primerno zavarovanje ali zaprosi za prenehanje poroštva. Možnosti za uspeh so večje, kadar je kreditojemalec že odplačal velik del kredita in zato banki zadošča nižji skupni obseg zavarovanj. Banke sicer poročajo, da so odstopi od poroštev zelo redki.