Brez omejitev za stroške vodenja računov

Trgovalni računi - Ustavno sodišče odpravilo 0,5-odstotno zgornjo mejo za fizične osebe

Objavljeno
01. marec 2018 19.14
mpi alta
K. L., M. F. K.
K. L., M. F. K.

Ljubljana - Ustavno sodišče je odpravilo prva dva stavka četrtega odstavka 48. člena zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki določata zgornjo mejo stroškov vodenja trgovalnega računa fizičnih oseb.

Po teh določilih so stroški vodenja lahko znašali največ pol odstotka vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu. Odprava omejitve bo prizadela predvsem tiste fizične osebe, ki so imeli na računu naložbe manjših vrednosti. Borzno-posredniške hiše namreč pogosto predpisuje minimalni znesek stroškov vodenja računa in minimalne zneske stroškov transakcij.

Pobuda s strani borzznoposredniških družb

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti omenjenih členov zakona so vložili Alta Invest ter druge borznoposredniške hiše in banke po tem, ko so poslanci državnega zbora konec leta 2016 sprejeli avtentično razlago tega člena. Ta je določala, da cena vodenja in upravljanja trgovalnega računa za delnice ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti naložbe na tem računu, čemur pa so nasprotovali tako borzni posredniki kot banke, saj da v primerih, ko je vrednost naložbe nizka, ne morejo pokriti niti vseh stroškov.

Omejitev je bila sprejeta na pobudo poslancev državnega zbora kot zaščita vlagateljev potem, ko je bila sprejeta ukinitev registrskih računov. Registrski računi, ki so se uvedli v postopku privatizacije, so bili brezplačni, vodila pa jih je neposredno centralna Klirinško depotna družba (KDD).

Ustavno sodišče (US) je ugotovilo protiustavnost izpodbijane ureditve že zaradi neskladja s pravico do svobodne gospodarske pobude, zato drugih očitkov pobudnic ni ocenjevalo. V obrazložitvi pa US med drugim navaja, da DZ ni izkazal obstoja javne koristi za izpodbijano ureditev, kolikor se ta nanaša na pogodbena pravna razmerja pobudnic s tistimi fizičnimi osebami, ki odprejo oziroma so že imele odprte račune vrednostnih papirjev ne glede na ukinitev registrskih računov.