Bruselj opozarja: Primanjkljaj moramo spraviti pod tri odsototke BPD

Evropska komisija poziva Slovenijo, naj presežni javnofinančni primanjkljaj prihodnje leto obvezno spravi pod tri odstotke BDP.

Objavljeno
16. oktober 2014 15.42
reut*evri
Miha Jenko, gospodarstvo
Miha Jenko, gospodarstvo
Ljubljana - Slovenija je pod strogim očesom Bruslja - na obisku je redna misija evropske komisije (EK), ki je danes objavila odločitve o državah, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU in nas med drugim pozvala k izvajanju predpisov o proračunskem okviru.

Delegacija EK, ki je pri nas na misiji ugotavljanja dejstev, je že obiskala ministrstvo za finance - po naših virih je sestanek z ministrom Dušanom Mramorjem minil v konstruktivnem vzdušju -, v okviru tridnevnega obiska pa se bo sestala še s predstavniki drugih ministrstev in Banke Slovenije. Slovenija je edina članica Unije, ki je v postopku preverjanja zaradi dveh »grehov«. Prvi je presežni javnofinančni primanjkljaj, ki ga moramo prihodnje leto obvezno spraviti pod tri odstotke BDP – vlada je v proračunskem okviru za leto 2015 napovedala, da bo primanjkljaj 2,8-odstoten, a brez dodatnih enkratnih dogodkov. Če Slovenija te zaveze ne bo izpolnila, ji grozijo sankcije, brezobrestni depozit v višini 0,2 odstotka BDP (dobrih 70 milijonov evrov), ki se lahko spremeni v globi, in začasna prepoved črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Slovenija je ob tem še med tremi državami Unije, ki so v postopku zaradi presežnih makroekonomskih neravnotežij, in hkrati edina, ki je v tej proceduri dve leti zapored. Za izhod iz tega bi bila po naših virih nujna močna politična zaveza reformnim ukrepom, ustrezna ter močna signala finančnim trgom bi bila menda privatizacija NKBM in Telekoma, čaka nas tudi nujno finančno prestrukturiranje podjetij. DUTB bo morala pripraviti svoj poslovni načrt, od SDH pa se pričakuje priprava in uresničevanje strategije upravljanja državnega premoženja, zelo pomembna bosta plačni sporazum v javnem sektorju in zdravstvena reforma ...

Evropska komisija je danes objavila odločitve o državah, ki niso ustrezno izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU, in pozvala Slovenijo k izvajanju predpisov o proračunskem okviru. Ta direktiva vključuje pravočasno objavo zanesljivih in podrobnih javnofinančnih podatkov, uvedbo nacionalnih numeričnih fiskalnih pravil, krepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja ter krepitev zanesljivosti in preglednosti makroekonomskih in proračunskih napovedi. Če Slovenija v dveh mesecih ne bo poročala o ukrepih za izvajanje te direktive, lahko komisija proti njej začne postopek pred sodiščem in zahteva denarne kazni. Komisija nam je poslala še uradno zahtevo, naj jo obvestimo o popolnem prenosu direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov, rok je bil 22. julij 2013. Ob tem nas je še pozvala, naj v celoti prenesejo v svoj pravni red direktivo o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij.