Čas za davčni obračun s preteklim letom

Prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine je pripravljen. Ugovori do 30. aprila, preplačila vrnjena do 28. maja.

Objavljeno
29. marec 2018 11.17
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Ljubljana – Prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2017 je pripravljen. Finančna uprava ga bo oddala jutri, 30. marca. Naslovniki bodo imeli mesec dni časa za ugovore. Drugi sveženj pa nameravajo izdati konec maja.

Na vseh ovojnicah iz prvega, marčnega svežnja bo kot datum odpreme natisnjen 30. marec 2018. To pomeni, da se bo tudi rok za ugovor pri vseh iztekel na isti dan, 30. aprila. Po tem datumu bodo izračuni obveljali kot dokončne odločbe. Finančna uprava (Furs) je vnaprej predvidela še dva datuma.

Zavezancem, ki so lani med letom plačali preveč dajatve, bo preplačila vrnila najpozneje 28. maja. Za doplačila pa bo pri marčnih informativnih izračunih čas do 30. maja. Vnaprej določena datuma za vračilo in doplačilo veljata le za prejemnike izračunov iz prvega svežnja, ki ne bodo oddali ugovora. Ta namreč velja kot samostojna napoved dohodnine, zaradi katere Furs izpelje odmerni postopek in izda odločbo.

Po pojasnilih Fursa tudi pri letošnji odmeri veljajo nekatera ustaljena pravila. Tako v prvem svežnju ne bo ovojnic za zavezance, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane (VDČ). Prav tako v prvi sveženj izračunov nikoli niso vključeni zavezanci z dohodki, za katere Furs najprej z odločbo odmeri akontacijo dohodnine – to velja za katastrski dohodek in dohodek iz dejavnosti.

V času, ko pripravljajo izračune iz prvega svežnja, te odločbe še niso pri zavezancih. Že 30. marca popoldne bo mogoče na spletni strani Fursa na vstopni točki eDavki preveriti, ali je za določeno davčno številko ovojnico oddala z marčnim svežnjem. V prvem svežnju bo levji delež, okoli 950.000 izračunov, saj je v njem tudi večina upokojencev, ki zvečine nimajo olajšave za vzdrževane družinske člane.

Izračuni brez izjeme

Informativne izračune dohodnine za leto 2017 bodo dobili vsi rezidenti Slovenije (to so ponavadi njeni državljani s stalnim bivališčem v domovini), ki so imeli med dohodninskim letom kakršnekoli dohodke, ki jih zakon o dohodnini uvršča med obdavčljive in hkrati štejejo v letno osnovo za odmero dajatve.

Od 1. januarja 2015 namreč ne velja več merilo, da jih dobijo le zavezanci, ki so z bruto prihodki presegli določeno višino dohodkov, recimo splošno ali študentsko olajšavo. Zato se je število izračunov zelo povečalo in močno preseglo milijon, kolikor jih je Furs v dveh svežnjih pripravljala vsa leta do 2014: lani jih je za leto 2016 izdala 1,5 milijona. Zdaj jih dobijo tudi vsi prejemniki pokojnin, ki zvečine niso zavezanci za dohodnino, tako da v informativnih izračunih zanje ni ne vračil ne doplačil.

Strošek tiska za informativni izračun znaša letos toliko kot lani, 0,053 evra brez DDV. Strošek poštnine za izvod je bil lani 0,3256 evra za izvod, letos je 0,352 evra, DDV pa se pri poštnini ne obračuna. Pismonoše bodo informativne izračune dohodnine raznosili kot navadne poštne pošiljke in jih odložili v hišne predalčnike, zato na Pošti Slovenije naslovnikom vedno svetujejo, naj uredijo primerna odlagališča za svojo davčno tajnost.

Novosti iz preteklega leta

Pri odmeri dohodnine za leto 2017 Furs upošteva novosti, ki so začele veljati 1. januarja lani. Nova pravila so izplačevalci upoštevali že med dohodninskim letom. Med drugim je lani začela veljati nova dohodninska lestvica, ki je uvedla dodatni dohodninski razred za neto davčne osnove od 20.400 evrov do 48.000 evrov s stopnjo obdavčitve 34 odstotkov. Za četrti davčni razred se je stopnja dohodnine hkrati znižala z 41 na 39 odstotkov.

Od začetka leta 2017 je bila višja tudi zgornja meja letnih dohodkov, do katere je imel zavezanec pravico do najvišje splošne olajšave, ki je lani znašala 6519, 82 evra: spremembe zakona so prag zvišale za 300 evrov, z 10.866,37 skupnih aktivnih dohodkov zavezanca na 11.166,37 evra. Temeljna splošna olajšava je ostala pri 3302,70 evra, študentska je znašal tri četrtine tega zneska, torej 2477,03 evra – od 1. januarja letos sta spet enaki.

Lani je začela ob določenih pogojih veljati nova ugodnost pri izplačilih nagrad za poslovno uspešnost, ki jih zakon o delovnih razmerjih opredeljuje kot sestavni del plače – pogovorno jih opisujemo kot trinajsto plačo, novoletno nagrado ali božičnico. V preteklem dohodninskem letu je bil iz obdavčitve z dohodnino izvzet del nagrade za uspešnost do višine 70 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Izplačilo tolikšnega zneska nagrade za uspešnost ni bilo vključeno v osnovo za obračun dohodnine, v celoti pa je štelo v osnovo za obračun socialnih prispevkov – te je moral torej delodajalec obračunati od celotne nagrade za uspešnost. Socialni prispevki na splošno sicer znižujejo bruto letno osnovo za odmero dohodnine, a v povezavi z nagradami za poslovno uspešnost velja posebno pravilo: bruto osnove ni mogoče znižati s socialnimi prispevki za del nagrade iz uspešnosti, ki zaradi posebne davčne obravnave ni obremenjen z dohodnino.

Ugodnosti za slovenske delavce v tujini

Za slovenske rezidente, ki so zaposleni pri delodajalcih v tujini, recimo v Avstriji, je 1. januarja 2017 začela veljati ugodnejša ureditev glede povračil za prehrano in potne stroške, pomembna pa je tudi nova zakonska obravnava teh izdatkov: odtlej ne štejejo več za stroške v zvezi s pridobivanjem dohodka, ampak kot dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Kot znižanje davčne osnove se slovenskim rezidentom, zaposlenim v tujini, pri odmeri za leto 2017 prizna 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela. Pri stroških prehrane se dnevni znesek iz vladne uredbe zviša za 80 odstotkov, tako da za leto 2017 znaša 11,02 evra. Stroške uveljavijo v napovedi dohodkov iz tujine.