Če ste stanovanje oddali julija, obvestite Gurs

Čas za poročanje Geodetski upravi le še jutri.

Objavljeno
13. avgust 2013 16.03
uho/Nepremicnine - Ljubljana
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Milka Bizovičar, gospodarstvo

Ljubljana – Če ste julija oddali stanovanje, garažo ali katero drugo nepremičnino (razen zemljišča) v najem, če ste v tem času podražili oziroma znižali najemnino ali sklenili aneks k pogodbi zaradi česa drugega, imate še do jutri čas, da o tem obvestite Geodetsko upravo.

Od sredine junija, ko je ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo sklep, o začetku poročanja o najemnih pogodbah za vse fizične in pravne osebe v evidenco trga nepremičnin (ETN), je na Geodetsko upravo prispelo skupaj približno 1600 prijav oddajanja nepremičnin, je povedal Aleš Perovšek, vodja sektorja za trg nepremičnin pri uradu za množično vrednotenje na Gursu. Sklep je sicer samo pika na i zakonu množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je že leta 2006, ki je določil, da je poleg prodajnih poslov Gurs treba seznanjati tudi o najemnih pogodbah in vseh morebitnih kasnejših spremembah teh pogodb.

Obveznost tudi za tujce

Čeprav in posebej zaradi tega, ker bodo geodeti vsaj na začetku podatke zbirali zgolj v analitične namene – predlog zakona o davku na nepremičnine, ki je še v javni obravnavi, predvideva, da bi bila ta evidenca lahko osnova za upoštevanje znižane davčne stopnje za lastnike najemnih stanovanj – je pomembno, da zakonske obveznosti upoštevajo vsi, ki jih to zadeva. Tudi tujci, ki imajo nepremičnino v Sloveniji in jo oddajajo, sicer so, podobno kot prebivalci v Sloveniji, v prekršku, pojasnjuje Perovšek. O novi obveznosti državni organ lastnikov ne more osebno obveščati, na Gursu tudi nimajo ocene, koliko je lastnikov nepremičnin s stalnim prebivališčem v tujini.

Vzpostavili bodo evidenco

Perovšek poudarja, da bodo na podlagi zbranih podatkov sčasoma vzpostavili podobno evidenco, kot se je v zadnjih petih letih oblikovala za prodaje nepremičnin na podlagi poročanja o kupoprodajnih pogodbah. »S sistematičnim zbiranjem podatkov bomo po vzoru prodajnega trga povečali tudi transparentnost najemnega,« pravi sogovornik in dodaja, da bodo analize o cenah in drugih značilnostih najemnega trga v Sloveniji lahko opravili okvirno po pridobljenih podatkih za leto dni. Tako še ne more komentirati podatkov, ki so jih že prejeli – fizične osebe so do zdaj oddale okoli 600 izpolnjenih obrazcev, o še 1000 najemnih poslih pa so fizične in pravne osebe poročale prek spletne aplikacije. »Vemo, kolikše so okvirno najemnine, tako da bomo morebitne nerealne cene, o katerih bi poročali najemodajalci, izločali iz nadaljne obdelave. V letu dni bomo tudi videli, kaj lahko storimo, da bi bili vstopni podatki bolj kakovostni,« pravi Perovšek.

Lastniki so Gursu dolžni poročati o vsaki sklenitvi posla in/ali aneksku k pogodbi do 15. v mesecu za pretekli mesec – torej do jutri za pogodbe, sklenjene v juliju. Tisti, ki so jih sklenili pred uveljavitvijo sklepa, torej pred 1. julijem, lahko Gurs o tem obvestijo do 15. decembra. Fizične osebe lahko o najemni pogodbi poročajo na obrazcu, objavljenem na Gursovem portalu Prostor (www.e-prostor.gov.si), ki ga pošljejo po navadni ali e-pošti. Druga (in za pravne osebe edina možnost) pa je poročanje prek aplikacije, do katere je ravno tako možno dostopati prek portala Prostor, za katero je treba imeti kvalificirano digitalno potrdilo slovenskega izdajatelja. Tujec na obrazcu lahko poroča zgolj sam, prek portala prostor pa to v njegovem imenu lahko stori tudi njegov pooblaščenec.