Cene industrijskih izdelkov oktobra nižje

Na mesečni ravni cene industrijskih izdelkov ostajajo nespremenjene, na letni ravni pa so nižje za odstotek.

Objavljeno
20. november 2015 11.50
hočevar žito
V. T., gospodarstvo
V. T., gospodarstvo

Ljubljana − Cene proizvodov se oktobra 2015 na mesečni ravni v povprečju niso spremenile, na letni ravni pa so se znižale za 1,1 odstotka. Prav tako se na mesečni ravni v povprečju niso spremenile cene proizvodov za prodajo na domačem trgu, medtem ko so se cene izvoznih proizvodov v tem mesecu za 0,1 odstotka zvišale, poročajo z državnega statističnega urada.

Oktobra so se glede na september zvišale cene energentov in cene proizvodov za široko porabo, medtem ko so se cene surovin znižale. Cene proizvodov za investicije se glede na prejšnji mesec niso spremenile.

Čeprav se cene industrijskih proizvodov v povprečju niso spremenile, so se oktobra izraziteje zvišale v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 2,3 odstotka), v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 1,1 odstotka) ter v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za odstotek). Mesečno znižanje cen je bilo opaznejše v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov, kjer so upadle za 0,8 odstotka.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na domačem trgu, so bile oktobra v povprečju enake kot septembra. Mesečno zvišanje cen je bilo najopaznejše v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 1,6 odstotka) ter v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 1,5 odstotka). Znižanje cen je bilo izrazitejše v proizvodnji kovin, kjer so zdrsnile za 1,3 odstotka.

Cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se zvišale za 0,5 odstotka, cene proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa so se znižale za 0,1 odstotka. Cene izvoznih proizvodov so se oktobra izraziteje zvišale v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja, in sicer za 1,6 odstotka. Na znižanje cen industrijskih proizvodov za prodajo na tujih trgih so vplivale nižje cene v proizvodnji pijač (za 2,7 odstotka), v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 0,9 odstotka) ter v proizvodnji električnih naprav (za 0,7 odstotka).

Na letni ravni pa so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih, znižale za 1,2 odstotka, cene proizvodov, prodanih na domačem trgu, pa za 0,9 odstotka.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se v enem letu znižale za 1,6 odstotka, cene proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa za en odstotek.

V enem letu so se cene najbolj znižale v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 9,7 odstotka) ter v preskrbi z električno energijo (za 4,5 odstotka). V zadnjem letu pa so se opazno zvišale cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 1,8 odstotka).