Davčna administracija sloni na ženski

Ob koncu leta je bilo v ustanovi 3660 uslužbencev, med njimi dve tretjini žensk.

Objavljeno
14. april 2017 16.50
Posodobljeno
15. april 2017 08.00
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Ljubljana – Finančna uprava je lani zbrala 14,6 milijarde evrov javnofinančnih prihodkov, to pa je bilo 3,5 odstotka več kot leto prej. Te milijarde evrov se od zavezancev pretakajo v državni proračun ter v pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in občinske blagajne, posredno tudi v Evropsko unijo - okoli 8,5 milijona evrov dobijo drugi prejemniki.

Med viri, ki polnijo javne blagajne, je bil tudi lani največji delež prispevkov za socialno varnost – 5,7 milijarde evrov (39 odstotkov), kar je 4,6 odstotka več prihodkov kot v letu 2015. Domači davki na blago in storitve so javnim blagajnam lani zagotovili 5,23 milijarde evrov ali 35,8 odstotka denarja - prevladujeta davek na dodano vrednost (DDV) in trošarine. Skupina davkov na dohodek je štirim proračunom prinesla 2,7 milijarde evrov ali 18,4 odstotka - med njimi je bila z 2 milijardama najpomembnejša dohodnina.

Finančna uprava je za svoje delovanje lani porabila nekaj manj kot 125 milijonov evrov, kar je za 5,3 manj kakor leta 2015. Znesek sredstev, ki jih je porabila za svoje delovanje, je lani torej znašal 0,86 odstotka vseh javnofinančnih prihodkov: vsa porabljena sredstva na zaposlenega javnega uslužbenca za nedoločen čas so lani tako dosegla povprečno 2909 evrov na mesec.

 

Uslužbenke v vodstvu

Zadnji dan leta 2016 je bilo v finančni upravi (Furs) zaposlenih 3660 uslužbencev ali 47 več kakor konec leta 2015. Med njimi je bilo 2384 ali 65,1 odstotka žensk in 1276 ali 34,9 odstotka moških. Med zaposlenimi jih je 2697 štelo za pooblaščene uradne osebe: 433 inšpektorjev, 510 finančnih svetovalcev, 167 preiskovalcev, 263 carinikov, 914 kontrolorjev in 410 izterjevalcev.


Povprečna starost javnih uslužbencev, zaposlenih za nedoločen čas, je zadnji dan preteklega leta znašala 48,5 leta. Glede starosti veljajo v finančni upravi gibanja, kakršna so značilna za slovensko prebivalstvo nasploh: povprečna starost zaposlenih se dviga. Konec leta 2014, potem ko sta se davčna in carinska služba že združili v enotno finančno upravo, je imela ustanova 3692 uslužbencev, 2345 žensk in 1347 moških. Njihova povprečna starost je bila 47,2 leta.

Seštevek po 3 letih

Pred tremi leti, 12. aprila 2014, je začel veljati zakon o finančni upravi, ki je v uradnem listu izšel dan prej. Davčno in carinsko službo je združil v enotno finančno upravo, ki je v tej obliki začela delati štiri mesece pozneje, sredi avgusta. Ob tretji obletnici zakona v finančni upravi seštevajo: javnofinančni prihodki so se od leta 2013 do 2016 zvišali za 1,5 milijarde evrov ali 11,8 odstotka, davčni dolg se je v tem obdobju znižal za 11,8 odstotka, prostovoljno izpolnjevanje obveznosti je konec leta 2016 doseglo že 98,4 odstotka.

Zadnji dan leta 2016 je bilo v davčni register vpisanih 3.321.334 davčnih zavezancev. Med njimi je bilo 2.829.973 aktivnih: 2.671.712 fizičnih oseb in 158.261 pravnih. Med aktivnimi fizičnimi osebami je bilo 100.743 posameznikov, ki so opravljali dejavnost. Pred tremi leti je bilo v registru 2.773.702 zavezancev – med njimi 95.319 posameznikov z dejavnostjo in 144.385 pravnih oseb.