Davčna krivica za otroke z družinsko pokojnino

Odkar dobivajo informativne izračune, jim ne pripada splošna olajšava, če so vzdrževani člani.

Objavljeno
19. april 2017 22.22
SLOVENIJA,LJUBLJANA, 7.11.2011, DAVCANA ULICA. FOTO:MAVRIC PIVK/DELO
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Ljubljana – Otroci z družinsko pokojnino bodo še naprej dobivali račune za doplačilo dohodnine, če bodo starši zanje uveljavljali olajšavo – očitno nikomur na vrhu oblasti ni mar zanje, da bi zastavil svojo besedo zoper krivico, ki so jim jo povzročila nova pravila pri informativnih izračunih. Lani je Furs za družinske pokojnine z izračuni izstavil račun za 289.687 evrov doplačil.

Finančna uprava je 31. marca letos v prvem svežnju izdala 947.550 informativnih izračunov dohodnine za leto 2016. Skupaj z drugim svežnjem, ki ga načrtuje konec maja, jih bo dala natisniti vsaj poldrugi milijon. Lani je število informativnih izračunov doseglo 1.510.426, torej dve tretjini prebivalcev – toda kar 528.420 prejemnikom dohodnine ni bilo treba ne doplačati ne vrniti preplačil, ker so bili med njimi večinoma prejemniki neobdavčljivih pokojnin. Še za leto 2014 je bilo vsaj informativnih izračunov le 970.878.

Povprečno 74 evrov doplačila

Število izračunov se je lani prvič zvišalo za 50 odstotkov, ker jih mora finančna uprava odtlej pripravljati za vse državljane, ki med letom dobijo kakršen koli dohodek, velik ali majhen, če ta šteje v letno dohodninsko osnovo. Račun za to noviteto plačujejo zvečine otroci z družinsko pokojnino, ki v svojih informativnih izračunih ostanejo brez splošne olajšave, če njihovi roditelji zanje uveljavijo olajšavo za vzdrževanega družinskega člana.

Novela zakona o davčnem postopku, ki je začela veljati 1. januarja 2016, je odpravila 268. člen zakona o davčnem postopku, popravek je vplival že na odmero za leto 2015. Izbrisani člen je omogočal, da finančna uprava ni sestavljala informativnih izračunov za državljane, ki z letnimi bruto dohodki niso dosegli splošne olajšave ali pri nakazilih prek študentskih servisov olajšave za študente in dijake.

Tretja izjema so bili prejemniki pokojnin: ti informativnih izračunov niso dobili, če med letom niso plačevali akontacije dohodnine, ker pokojnina ni dosegla obdavčljive ravni, pri tem pa tudi niso imeli olajšave za vzdrževane družinske člane. Pri izračunu je zavod kot glavni izplačevalec vedno, tudi med letom 2015 in lani, upošteval splošno in pokojninsko olajšavo – ta znaša 13,5 odstotka pokojnine in se odšteva od izračunane dohodnine.

Čeprav finančna uprava zdaj sestavlja informativne izračune tudi za prejemnike pokojnin, večina upokojencev dohodnine še vedno ne plačuje, saj ne dosežejo praga obdavčitve. Po izračunih Zpiza so bile lani in predlani z dohodnino obdavčene pokojnine nad 1095,15 evra, potem ko je Zpiz upošteval splošno in pokojninsko olajšavo. Brez splošne olajšave pa se prag za obdavčitev seveda zniža.

Po podatkih finančne uprave je pri letni odmeri dohodnine za leto 2015 informativne izračune za doplačilo davka dobilo 3940 prejemnikov družinske pokojnine od 6778, kolikor je vseh. Skupni znesek za doplačilo je znašal 289.687 evrov, povprečno torej okoli 74 evrov na zavezanca.

»Že lani smo dobili več pritožb zaradi izračunov z doplačili, ki so jih prejeli otroci z družinsko pokojnino po pokojnem staršu in so bili, kot v preteklosti, hkrati tudi vzdrževani družinski člani pri drugem staršu,« pravijo v finančni upravi. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je tudi med letom 2015 kot vsa leta pri prejemnikih družinskih pokojnin upošteval dve olajšavi, splošno in 13,5-odstotno pokojninsko. »Zato ob izplačilu posamezne družinske pokojnine med letom ni bilo akontacije dohodnine,« ugotavljajo v finančni upravi. Sami v zakonsko ureditev ne morejo poseči. Zpiz kot glavni izplačevalec bo olajšavo na mesečni ravni upošteval še naprej.


Infografika: Delo


V imenu pravičnosti in enakosti

Na ministrstvu za finance ne razmišljajo, da bi prek novih zakonskih popravkov otrokom z družinsko pokojnino, ki so hkrati VDČ, odvzeli davčne breme na prejemek, ki ga dobivajo, ker so izgubili starše. Nova ureditev je dobra za zavezance, ki niso dobivali informativnih izračunov, čeprav so med letom plačali nekaj dohodnine, zato so morali sami oddati napoved, da so dobili vračilo, vseskozi poudarjajo na ministrstvu za finance in dodajajo, da nova ureditev zato tudi uresničuje načelo enakosti: »Veljavna ureditev je tudi pravičnejša, ker so vsi davčni zavezanci davčno obremenjeni, ne glede na to, ali je nastala obveznost izdaje informativnega izračuna dohodnine oziroma obveznost vložitve napovedi.«

Družinske pokojnine v samostojni državi Sloveniji niso prvič v središču pozornosti. Leta 2006 je ministrstvo za finance po ogorčenih protestih iz javnosti z dodatno razlago novega zakona o dohodnini pojasnilo, da družinske pokojnine ni mogoče obravnavati kot dohodek iz (preteklega) delovnega razmerja – tako so omogočili, da so lahko otroci z družinsko pokojnino še vnaprej šteli za vzdrževane družinske člane. Tudi po sedanji ureditvi družinska pokojnina ne znižuje olajšave za VDČ kot nekateri drugi prejemki.

Po zakonu o dohodnini splošna olajšava pripada le zavezancem, ki v informativne izračune drugih zavezancev niso vključeni kot VDČ. Do odmere za leto 2015 takšno izključevanje dveh olajšav za otroke z družinsko pokojnino sploh ni bilo pomembno: ker njihove pokojnine med letom niso dosegle obdavčljivega zneska, niso bili zavezani letnemu obračunu dohodnine, zato finančna uprava zanje ni pripravljala informativnih izračunov. In naprej: dokler otroci z družinsko pokojnino, mladoletni in polnoletni, informativnih izračunov niso dobivali, ker niso dosegli obdavčljive ravni, jim splošne olajšave pač ni bilo mogoče vzeti, čeprav so roditelji zanje vseskozi uveljavljali olajšavo za VDČ.

Seveda, če se starši odrečejo olajšavi za VDČ, bo imel otrok pri družinski pokojnini spet pravico do splošne olajšave. Toda če na krivico pogledamo širše, bomo še bolj prepričani, da zakon o davčnem postopku otrokom z družinsko pokojnino povzroča davčno krivico, nad katero bi se morala oblast zamisliti. Saj ni zapleteno in ni težko razumeti: če bi še živela oba otrokova starša, bi imela oba pravico do splošne olajšave, otrok, ki zdaj zaradi smrti v družini dobiva pokojnino, pa bi štel za njunega vzdrževanega družinskega člana.