Davčni inšpektorji niso pomerjali čevljev

Davčni inšektorji so na tradiconalni čevljarski prireditvi v Tržiču pregledali deset blagajn, pri polovici našli napake.

Objavljeno
03. september 2013 15.24
sustarska nedelja v trzicu
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Tudi davčni inšpektorji so šli v nedeljo, 1. septembra, na 46. Šuštarsko nedeljo v Tržič. Pregledali so deset blagajn in pri polovici odkrili, da so zavezanci kršili davčne predpise.

»Davčni inšpektorji so na sejmu »Šuštarska nedelja« opravili 10 nadzorov blagajniškega poslovanja. Nepravilnosti so ugotovili v 5 primerih. Nadzor so bili opravljeni pri 4 gostincih, 4 prodajalcih raznega drobnega trgovskega blaga ter pri prodajalcu sladic in organizatorju zabave,« poroča generalni davčni urad.

Davčni nadzorniki so ugotovili 5 kršitev davčnih predpisov, poroča davčna uprava po 46. Šuštarski nedelji. Pri treh zavezancih so inšpektorji ugotovili, da niso izdajali računov za prejeta plačila blaga in storitev, dva zavezanca nista znala pojasniti, od kod gotovina v njuni blagajni, za katero nista imela računov. Davčni inšpektorji pa so hitro vedeli: »Tudi ta razlika v gotovini je posledica neizdajanja računov.« Štirje zavezanci so dobili in tudi vzeli plačilne naloge, ker so po presoji inšpektorjev kršili davčne predpise, enemu pa se je bržkone zdelo, da se inšpektorji motijo, poročajo iz davčne uprave:  »Zavezanec ni hotel sodelovati v postopku nadzora, zato in se bo postopek nadaljeval na Davčnem uradu Kranj.«

Davčni inšpektorji so na tržiški veselici ugotovili še, da prodajalci na stojnicah za evidentiranje prejetih plačil za prodano blago in storitve še vedno uporabljajo tako imenovane paragonske bloke. Vanje je treba podatke vpisati ročno, to pa je pri večjem številu kupcev težko dosledno izvajati, poročajo iz Dursa: »Zato potrdil ne izdajajo ali pa na potrdilih o plačilu ni vseh podatkov, ki so po 83. členu zakona o davčnem postopku predpisani za poenostavljene račune. Oboje pomeni prekršek, ki je za zavezanca precej dražji, kot je nakup registrske blagajne.«

»Pred prireditvijo v Tržiču smo javnost opozorili, da bomo prav tam izvajali nadzor in tudi točno določili datume nadzora. O tej nameri smo obvestili tudi OZS in GZS ter ju prosili, da seznanijo svoje člane o nadzoru na Šuštarski nedelji,« pojasnjujejo v generalnem davčnem uradu.