Davek na nepremičnine: projektni svet išče pravo davčno osnovo

Svetniki so se drugič sestali 6. marca. Najprej bo vlada dobila akcijski načrt za uvedbo davka na nepremičnine.

Objavljeno
12. marec 2015 19.46
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Projektni svet za novi nepremičninski davek se je na prvi, ustanovni seji zbral 20. februarja, potem pa še enkrat 6. marca. »V skupini se pogovarjamo tudi o davčni osnovi,« pravi strokovnjakinja iz skupine. Člani so ob imenovanju podpisali dogovor, kdo bo v javnosti razkrival podrobnosti o delu sveta in predlogih.

Vlada je 12. februarja ustanovila Projektni svet za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter Projektno skupino za izvedbo projekta. »Naloga sveta je pripraviti izhodišča in časovni okvir za izvedbo projekta ter sprejemanje usmeritev za izvedbo ukrepa. Projektna skupina bo izvajala naloge na operativni ravni,« pojasnjujejo v ministrstvu za finance.

Pripravljajo izhodišča za davčno osnovo

Zvedeti je mogoče, da je projektni svet na prvi seji sprejel poslovnik, določil načrt dela in okvirno vsebino akcijskega načrta za prenovo obdavčitve nepremičnin: »Na drugi seji so se člani sveta seznanili z informacijo o analitičnih možnostih znotraj ministrstva za finance. O zunanjih študijah ni bilo govora. Razpravljali so o izhodiščih za pripravo akcijskega načrta za novo sistemsko ureditev obdavčitve nepremičnin v skladu z nalogami oziroma usmeritvami, ki jih sprejela vlada. Pogovarjali so se tudi o izhodiščih za določitev davčne osnove.« Po odločbi ustavnega sodišča, ki je 28. marca lani razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, posplošena tržna vrednost, kakor jo po predpisanih metodah ugotavlja geodetska uprava, namreč ni primerno izhodišče za davek. Hkrati je sklenilo, da je tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v neskladju z ustavo, »kolikor se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin«.

Na ministrstvu za finance še ni mogoče zvedeti, katero vrednost nepremičnin nameravajo tokrat predlagati kot davčno osnovo. Za zdaj odgovarjajo: »Izhodišča za določitev davčne osnove bodo vključena v celosten dokument z naslovom Izhodišča za pripravo akcijskega načrta za novo sistemsko ureditev obdavčitve nepremičnin v Sloveniji. Ta dokument se postopno in sproti usklajuje in bo, ko bo usklajen in dorečen, predložen vladi.« Takrat bo vsebina dostopna tudi javnosti.

OZS: težko bo uresničiti obljubo o enaki obdavčitvi

Projektni svet in skupina imata 28 članov. »Kljub našemu dopisu, naj nas vključijo v pripravo zakona, nismo bili vabljeni v delovno skupino in tako tudi ne poznamo že pripravljenih gradiv,« pravijo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Razočarani so, da je vlada v delovno skupino povabila predstavnike ministrstev in vladnih služb ter strokovnjake za prostorsko načrtovanje in financiranje lokalne samouprave, a nikogar iz gospodarstva. »Zakonodajalec mora popraviti in uskladiti posplošeno tržno vrednost kot osnovo za davek na nepremičnine v skladu z zahtevo ustavnega sodišča. Iz te osnove pa je nujno potrebno izključiti pričakovani dobiček od prodaje,« ugotavljajo v OZS. Pričakujejo, da vlada ne bo pretiravala z višino davčne stopnje in da bo nasploh spoštovala odločbo ustavnega sodišča.

Socialni partnerji v socialnem sporazumu za leti 2015 in 2016 ne nasprotujejo novemu davku na nepremičnine, a se hkrati sklicujejo na zagotovila vlade, da breme ne bo večje za zavezance, ki nepremičninske dajatve že plačujejo. »Enake obveznosti iz davka na nepremičnine kot so iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so možne le na ravni celotne obveznosti lastnikov nepremičnin, sicer pa le, če ostanejo osnove in stopnje povsem enake kot pri nadomestilu za stavbno zemljišče, pri čemer so te zdaj različne po občinah. V nasprotnem primeru bo posameznik lahko imel tudi do petkrat višjo obveznost v primerjavi s sedanjo, nekdo pa petkrat manjšo, tako da ne bomo uresničili zaveze iz socialnega sporazuma,« poudarjajo v OZS, ki v socialnem dialogu predstavlja delodajalce. Na Skupnosti občin Slovenije se pripravljajo »za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavčitve nepremičnin«, prav tako na Združenju občin Slovenije.

Občine: cilj je davek, ki bo pripadal občinam

Obe občinski združenji in OZS ter stranka SDS so pred ustavno sodišče pripeljale zakon o davku na nepremičnine iz leta 2013. Občine imajo zdaj svoje predstavnike v projektnem svetu in projektni skupini.

Skupnost občin Slovenije je po pozivu ministrstva za finance »zaradi zagotovitve vključenosti občin pri novi ureditvi obdavčitve nepremičnin« imenovala in predlagala člana in namestnika člana za  projektni svet, prav tako so združenja občin imenovale skupnega člana in nadomestnega člana v skupini za izvedbo projekta, pojasnjujejo v skupnosti občin: »Predstavniki občin bodo na sejah projektnega sveta in projektne skupine zastopale interese in zahteve občin pri pripravi nove sistemske ureditve davka na nepremičnine ter skrbeli da se skozi projekt priprave zasleduje začrtan cilj: to pa je oblikovati davek, ki v celoti pripade občinam. Pri tem je cilj oblikovati predloge predpisov, ki bodo skladni z ustavo.«