Davek na nepremičnine še razvnema koalicijske pogajalce

Predstavniki vladnih strank so včeraj opravili novo usklajevanje o davku na nepremičnine, neznanke ostajajo.

Objavljeno
03. oktober 2013 14.02
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Zakon o novem davku na nepremičnine je po neuradnih virih danes dlje od končnega besedila, kot je bil, preden so se o najnovejši različici besedila včeraj usklajevali »pooblaščenci« koalicijskih strank. Ministrstvo za finance (MF) načrtuje, da bo predlog zakona pred vlado 10. oktobra.

Ministrstvo predlagalo novo različico

Izvedeti je mogoče, da se je včerajšnje usklajevanje na ravni koalicije, s katerim naj bi sklenili razpravo o izhodiščih ministrstva za finance, nazadnje izteklo v burno razpravo in končalo z dogovorom, da je treba znova proučiti celo izhodišča za obdavčitev. Novi davek na nepremičnine je že v spremenjenem proračunu za leto 2014, ki ga je vlada že oddala državnemu zboru skupaj z zakonoma o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti.

V različici besedila o novem davku na nepremičnine, na katerem je datum 27. september, in ta je že kakšna tretja v septembru, ministrstvo za finance pri več skupinah nepremičnin namesto določene davčne stopnje še vedno uporablja oznako 0,xx: pri stavbah za sakralne in kulturne in kmetijske namene ter pri kmetijskih, gozdnih in tudi tako imenovanih ostalih zemljiščih, med katere spadajo stavbna. Za nelegalne gradnje, ki jih zakon tudi opredeljuje, predlog omogoča 30 odstotkov višje stopnje od običajnih.

Dve stopnji za stanovanjske nepremičnine

Predlagatelji so opazno spremenili obdavčitev stanovanjskih nepremičnin, pri katerih so v prejšnji različici zakona predvideli enotno obdavčitev z 0,15 odstotka za vse vrste stanovanjskih nepremičnin. Zdaj so davčno stopnjo povezali z vrednostjo nepremičnine: pri vrednostih do 500.000 evrov MF predlaga obdavčitev s skupno stopnjo 0,15 odstotka vrednosti (0,075 za občine in 0,075 za državo), pri vrednostih nad 500.000 evri pa skupno stopnjo 0,5 odstotka (0,25 za občino in prav toliko za državo). Iz zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 pa smo že izvedeli, da namerava vlada z uvedbo novega davka 1. januarja 2014 eno leto pred načrtovanim rokom odpraviti davek na premoženje večje vrednosti, ki so mu zavezani lastniki nepremičnin, skupaj vrednih najmanj 500.000 evrov.

Stopnje razdelili na državni in občinski del

Najnovejšo različico davka na nepremičnine je ministrstvo za finance namreč pripravilo tako, da je posebej določilo davčne stopnje za davek, ki pripadajo državnemu proračunu, in posebej stopnje, ki pripadajo občinskemu proračunu: ko obe stopnji seštejemo, spet dobimo enotno iz prejšnjih besedil. Poglejmo primer davčnih stopenj iz zakonske različice, ki je bila včeraj v koalicijskem usklajevanju: pri nepremičninah za poslovno in industrijsko gradnjo so prejšnje različice davka predvidevale obdavčitev z 0,8 odstotka vrednosti nepremičnine po podatkih geodetske uprave. Po novi različici besedila znaša davčna stopnja za davek, ki pripada državnemu proračunu, 0,4 odstotka, in stopnja davka, ki pripada občini, prav tako 0,4 odstotka, skupaj torej spet 0,8 odstotka.

Ministrstvo je hkrati z opisom dveh ločenih stopenj opustilo določbe iz prejšnjih različic zakona, po katerem bi si davčne prihodke na ravni občine v razmerju pol-pol delila državni in občinski proračun. Kot ukrep prostorske politike pa novi predlog občinam omogoča, da pri posameznih nepremičninah, odvisno od »posebne lastnosti nepremičnin«, na primer lege, stopnjo »znižajo ali zvišajo za 250 odstotkov« – no, težko jo bodo toliko znižale.

Kako so bodo po uvedbi delili novi davek?

V prehodnih določbah za zdaj najnovejše različice davka ministrstvo posebej določa, kako si bodo občine in država delile davčne prihodke v letih 2014 in 2015: »Prihodek od davka pripada proračunu Republike Slovenije. Občinam se za leti 2014 in 2015 odstopi del prihodka od davka tako, da se vsaki posamezni občini zagotovi znesek, enak tistemu, ki so ga občine odmerile za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2012.«

Ministrstvo še ne razkriva podrobnosti

Podrobnosti o načrtovani obdavčitvi po najnovejših predlogih na ministrstvu za finance včeraj niso želeli razkrivati: »Ministrstvo za finance koalicijskih usklajevanj ne komentira in njihove vsebine ne pojasnjuje javnosti. Dokončno besedilo predloga zakona še ni usklajeno, zato njegove vsebine še ne moremo komentirati. Rešitve bo ministrstvo predstavilo javnosti, ko bo zakonsko besedilo dokončno usklajeno.«