Davek na srečko siromaši fundaciji

V FIHO predlagajo vladi, naj odpravi dajatev, ki jo je leta 2013 naprtila loterijama kot krizni davek.

Objavljeno
01. marec 2018 15.56
Ljubljana 30.1.2013, loterija foto: Tomi Lombar
K. F.
K. F.

Ljubljana – V Fundaciji za invalidske in humanitarne organizacije (FIHO) pozivajo vlado, naj odpravi davek od srečke, ki od obeh slovenskih loterij na leto pobere od 16 do 17 milijonov evrov, igralni saloni in igralnice pa so pred to dajatvijo varni. Osnova za desetodstotno dajatev je prodajna cena srečke.

Davek na srečko znižuje osnovo za obračun koncesij na igre na srečo, tako pa se znižujejo tudi prilivi, ki se iz koncesnin stekajo v fundaciji FIHO in FŠO (za šport), od tam pa po različnih ključih in prek razpisov v invalidske, humanitarne in športne organizacije. Davek na srečke – ki je v resnici davek na vse igre, ki jih prirejata Loterija Slovenije in Športna loterija, niso pa mu zavezani igralni saloni – je vlada leta 2013 uvedla, ker je krepila prihodke javnih financ, tako da je ponekod varčevala in drugje nalagala nova davčna bremena.

»Davek je bil namreč uveden v sklopu začasnih interventnih ukrepov v času gospodarske krize z zagotovilom, da se bo ukinil, če bo uvedba davka vplivala na znižanje koncesijskih dajatev za obe fundaciji oziroma ko se bodo javne finance konsolidirale,« pišeta v. d. direktorja FIHO Gregor Kobal in predsednik njenega sveta Andrej Klemenc v pismu, ki sta ga naslovila na vlado, državni zbor in državni svet, na vsa pristojna ministrstva ter posebej na poslanke in poslance.

Davek na prodajo iger

Svet FIHO namreč ugotavlja, da se znižujejo prilivi iz koncesij, ki jih plačujeta obe loteriji, glavni vzrok za upadanje pa je po njihovih pojasnilih prav davek od srečke, s katerim državni proračun zajame svoj delež iz iste posode, ki napaja koncesnine: zaradi nižjih prilivov bo moral FIHO pričeti zniževati višino mesečnih dotacij invalidskim in humanitarnim organizacijam.

»Že predlagatelj zakona o davku od srečk, ki je začel veljati jeseni 2013, je ob sprejetju napovedal, da se bo promet obeh loterij, zaradi davka znižal za deset odstotkov. Davek od srečk namreč v strukturi cene iger na srečo vpliva na sorazmerno zmanjšanje dobitkov, ki jih igralci sicer večinoma vračajo v igre, neposredna posledica tega pa je znižanje prometa. Ob uvedbi davka je predlagatelj napovedal, da gre za začasni interventni ukrep v sklopu kriznih davkov, ki bo v primeru bistvenega zmanjšanja zbranih koncesijskih dajatev ukinjen. V tujini takšne obdavčitve ne poznajo,« sporočajo iz FIHO.

Poudarjajo še, da je loterijska dejavnost na splošno nepredvidljiva, ker nanjo vplivajo naključja: »Upadanje prilivov iz plačil za koncesije resno ogroža delovanje 27 invalidskih in 82 humanitarnih organizacij, ki izvajajo življenjsko pomembne posebne socialne programe za prek 100.000 uporabnikov v invalidskih organizacijah in socialne programe za več kot 280.000 uporabnikov v humanitarnih organizacijah.«