Delo pri nas ni nadpovprečno obdavčeno

Statistika poljudno o slovenskem nacionalnem računu.

Objavljeno
19. november 2015 12.20
mko_recesija
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo

Ljubljana − Državni statistični urad v novi publikaciji z naslovom Nacionalni računi o gospodarski krizi v Sloveniji predstavlja področje na poljuden način. Na morda temeljno vprašanje, ali je delo v Sloveniji glede na druge članice EU, nadpovprečno obdavčeno, avtorji (Nina Stražišar, Borut Strnad in Peter Štemberger) odgovarjajo, da ni.

»Iz mednarodne primerjave davkov in socialnih prispevkov iz zaposlitve v deležu BDP za leto 2012 vidimo, da se je Slovenija med članicami EU po prihodkih od dohodnine uvrstila na 17. mesto. Največji delež prihodkov od dohodnine v BDP je leta 2012 imela Danska (24,5 odstotka) najnižjega pa Slovaška (2,6 odstotka BDP).«

»Po prihodkih države od socialnih prispevkov se je Slovenija leta 2012 uvrstila na visoko peto mesto. Največji delež prihodkov od socialnih prispevkov je leta 2012 imela Francija (17 odstotkov BDP), najnižjega pa Danska (0,9 odstotka BDP).«

»Za Slovenijo je značilno, da predstavljajo prihodki od socialnih prispevkov zaposlenih največji delež v BDP, in po višini teh prihodkov se Slovenija uvršča na prvo mesto med članicami EU. Kljub temu to še ne pomeni, da je delo v Sloveniji nadpovprečno obdavčeno, saj ima vsaka članica EU drugačen sistem pobiranja davkov in financiranja izdatkov za socialno varnost. Za mednarodno primerjavo davčnih obremenitev dela med državami je zato primerneje uporabljati implicitne davčne stopnje (ITR).«

»Implicitna davčna stopnja (ITR) na delo je za Slovenijo v letu 2012 (na to leto se nanašajo zadnji objavljeni podatki) znašala 35,6 odstotka, kar nas je med članicami EU uvrstilo na 12. mesto, in je bila za 0,5 odstotne točke nižja od evropskega povprečja (36,1 odstotka). V letu 2012 je bilo delo implicitno najvišje obdavčeno v Belgiji in Italiji (v vsaki 42,8 odstotka), najnižje pa na Malti (23,3 odstotka) in v Bolgariji (24,5 odstotka).«