Do demografskega sklada z razlastitvijo SDH

Predlog zakona je v koalicijskem usklajevanju, pri čemer Zavarovalnica Triglav ostaja vroč kostanj.

Objavljeno
25. april 2017 17.58
Upokojenke na Tromostovju 11.septembra 2015 [Ljubljana,Tromostovje,upokojenci,nataliteta,motivi,vozički]
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Priprava zakona o rezervnem demografskem skladu je menda pri koncu in v koalicijskem usklajevanju. Vse pa kaže, da zaradi pomanjkanja dodatnih virov ta sklad ne bo zastavljen tako ambiciozno, kot je bil sprva zamišljen. Del tega načrta je tudi odvzem večine premoženja SDH, ki ga bo vlada prenesla na državo. 

Vlada menda še vedno upa, da bo zakon o demografskem skladu, s katerim zamuja že poldrugo leto, sprejela do poletja. Predlog je pripravljen in se, kot pojasnjujejo na ministrstvu za finance, usklajuje znotraj koalicijske delovne skupine.

Viri in upravljanje

Sklad, v katerega naj bi se preoblikovala Kapitalska družba (Kad), naj bi postal upravljavec skladov. Imel bi sedemčlanski nadzorni svet, v katerem bi sedeli štirje predstavniki vlade in po en predstavnik upokojencev, sindikatov in mladih. 

Ključna nerešena vprašanja znotraj koalicije ostajajo upravljanje naložb in dodatni viri. Prav zaradi pomanjkanja zadnjih pa je negotovo, ali bo sklad čez 15 ali 20 let lahko pokrival pokojninsko vrzel, ki se bo zaradi staranja prebivalstva še poglobila.

V demografskem skladu naj bi tako pristala milijarda Kadovega premoženja. Poleg tega mu bo po zakonu pripadla desetina kupnin, ki jih od privatizacije dobi država in jih je zdaj za 39 milijonov evrov.

Kot je mogoče izvedeti, naj bi se Desusu nasmihal uspeh z zahtevo, da se na demografski sklad neodplačno prenese 34-odstotni delež Zavarovalnice Triglav, ki je zdaj v lasti pokojninske blagajne. To podpira tudi stranka SD, SMC še ni odločen. Sklad naj bi v najkasneje petih letih prejel še okoli 50 milijonov evrov različnih delnic, ki so jih lastniki pustili na registrskih računih KDD, poleg tega bi po novem prejemal še desetino dividend, ki jih prejme državni proračun.

Zakon za odvzem je pripravljen

Ta vsota dividend bi se lahko, kot kaže, že v začetku prihodnjega leta povečala na okoli 200 milijonov evrov. Ministrstvo za finance je že pripravilo predlog sprememb zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki predvideva, da mora pravni naslednik tega sklada, torej Slovenski državni holding (SDH) najkasneje do konca letošnjega leta na državo neodplačno prenesti vse naložbe, ki bodo v njegovi lasti 20. decembra 2017 in so v strategiji upravljanja opredeljene kot strateške ali pomembne. To so, denimo, deleži v Triglavu, Petrolu, Krki, Luki Koper, Pozavarovalnici Sava, Sava ... in predstavljajo večino portfelja SDH.

Po pokritju vseh svojih obveznosti pa še preostale naložbe. S tem bo država prejela tudi dividende teh naložb. Če bo SDH vmes primanjkovalo likvidnih sredstev za plačilo obveznosti, ki jih je še za dobrih 380 milijonov evrov, jih bo pokrila država, a bo moral SDH to nato vrniti. 

Čeprav je predvidena do 20-letna akumulacija premoženja demografskega sklada, je menda za zdaj predvideno, da naj bi sklad še vsaj dve leti pokojninski blagajni izplačeval po 50 milijonov evrov na leto, pa tudi dividende od deleža v Triglavu bi v tem času prejemala pokojninska blagajna.

Prav tako menda še ni pokopana ideja o prerazporejanju portfelja med Kadom in SDH oziroma kasneje državo, po katerem ne bi bilo več deljenega lastništva v naložbah, na primer v Petrolu ali Krki bi bil lastnik le eden od državnih upravljavcev.

V okviru tega bi del koalicije na demografski sklad prenesel vse državne blue chipe. SD se menda zavzema, da bi šla v sklad tudi desetina prihodkov od naravnih virov, a za zdaj je menda malo verjetno, da bi vlada pred volitvami privolila v dodatne dajatve. 

Kdo bo imel glavno besedo?

Nerešena so tudi vprašanja glede upravljanja. SD bi menda hotel, da bi bil prvi nadzornik sklada kar predsednik računskega sodišča, čeprav bi to lahko predstavljalo konflikt interesov. Desus pa po naših informacijah zahteva spremembo določila zakona o SDH, po katerem glasovalne pravice za Kad uresničuje SDH, čigar beseda je po zakonu zadnja, kadar so stališča različna.

Svoje stališče o predlogu mora podati še SMC, ki naj bi o tem razpravljala prihodnji teden. V SMC pravijo, da zagovarjajo rešitve, ki bodo zagotavljale stabilen vir financiranja družbe. Pri tem ostaja nerešeno vprašanje prenosa Triglava na sklad, dokler ne bodo odpravljena tveganja, da bi sklad zaradi hkratnega lastništva Modre zavarovalnice postal zavarovalniški holding. V Desusu v tem ne vidijo ovir.